LỊCH THI

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 05/2019

KHÓA HỌC NGÀY THI TỐT NGHIỆP NGÀY THI SÁT HẠCH
A1K55 THỨ TƯ 08/05/2019
B2K60 & CK52 9, 10/05/2019 THỨ NĂM 16/05/2010
CK53 20, 21/05/2019 THỨ BA 28/05/2019

Học viên lưu ý: Theo quy định mới của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, những thí sinh thi Rớt phải đợi đủ 01 tháng mới được đăng ký thi lại khóa tiếp theo. Mọi thắc mắc liên hệ số điện thoại 0985550370. Xin cám ơn!