LỊCH THI

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 06/2019

KHÓA HỌCNGÀY THI TỐT NGHIỆPNGÀY THI SÁT HẠCH
A1K56 THỨ NĂM 20/06/2019
B2K6104, 05/06/2019THỨ BA 18/06/2019