LỊCH THI

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 07/2020 (DANH SÁCH CẬP NHẬT LIÊN TỤC…)

STTKHÓA HỌCNGÀY THI TỐT NGHIỆPNGÀY THI SÁT HẠCH
1A1K70Thứ Tư, 01/07/2020,
xem danh sách
2A1K71Thứ Năm, 09/07/2020,
xem danh sách
3B2K76, B2K77Thứ Năm, Thứ Sáu ’02, 03/07/2020,
xem danh sách
Thứ Năm, 23/07/2020,
xem danh sách
4B2K78, B11K01Thứ Năm, Thứ Sáu 16,17/07/2020,
xem danh sách
Thứ Năm, 06/08/2020,
xem danh sách
5A1K72Thứ Tư, 05/08/2020,
xem danh sách