LỊCH THI

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 08/2019

KHÓA HỌCNGÀY THI TỐT NGHIỆPNGÀY THI SÁT HẠCH
A1K58 THỨ NĂM 15/08/2019
B2K62, CK5507, 08/08/2019THỨ TƯ 21/08/2019
B2K6407, 08/08/2029THỨ SÁU 30/08/2019

Giải thích:

Học viên của các khóa đào tạo Ô tô bắt buộc phải Thi Tốt nghiệp để được cấp Chứng chỉ Sơ cấp nghề. Khi đạt Tốt nghiệp mới đủ điều kiện thi Sát hạch cấp Giấy phép lái xe.

Học viên có thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc khóa học để thi Tốt nghiệp. Quá thời hạn trên, kết quả học tập sẽ bị Hủy và học viên phải học lại từ đầu

Học viên thi Đạt Tốt nghiệp, thì được bảo lưu để thi Sát hạch vô thời hạn.