LỊCH THI

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 08/2020 (DANH SÁCH CẬP NHẬT LIÊN TỤC…)

STTKHÓA HỌCNGÀY THI TỐT NGHIỆPNGÀY THI SÁT HẠCH
1B2K78, B11K01Thứ Năm, Thứ Sáu 16,17/07/2020,
xem danh sách
Thứ Ba, 11/08/2020,
xem danh sách
2A1K72Thứ Hai, 10/08/2020,
xem danh sách
3A1K73Thứ Hai, 17/08/2020,
xem danh sách
4A1K74Thứ Sáu, 21/08/2020,
xem danh sách
5B2K79, B11K02Thứ Ba, Thứ Tư ngày 18, 19/08/2020,
xem danh sách
Thứ Năm, 27/08/2020,
xem danh sách