LỊCH THI

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 10/2020 (DANH SÁCH CẬP NHẬT LIÊN TỤC…)

STTKHÓA HỌCNGÀY THI TỐT NGHIỆPNGÀY THI SÁT HẠCH
1B2K80 (100), CK64 (160)Thứ Sáu, 02/10/2020,
xem danh sách
2B2K81 (120), CK65 (80)Thứ Năm, 15/10/2020,
xem danh sách
3CK66 (160) + VẮNG RỚTThứ Ba, 03/11/2020,
xem danh sách
4A1K75 (300)Thứ Tư, 07/10/2020,
xem danh sách
5A1K76 (300)Thứ Hai, 19/10/2020,
xem danh sách