LỊCH THI

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 11/2018

KHÓA HỌC NGÀY THI TỐT NGHIỆP NGÀY THI SÁT HẠCH
A1K52  30/11/2018
B2K53 & CK47 NGÀY 6 VÀ NGÀY 7/11/2018 22/11/2018