LỊCH THI

Lịch Thi 2022

TTHạng/KhóaThi tốt nghiệpThi sát hạchGhi chú
1CK6928/04/202113/01/2022Xem danh sách sát hạch
2CK7030-31/12/202121/02/2022
3B11K0430-31/12/202113/01/2022Xem danh sách sát hạch
4B2K9230-31/12/202119/01/2022Xem danh sách, + VR
5B2K9305-06/01/2022 21/02/2022Xem danh sách
6B2K9405-06/01/2022 26/02/2022  Xem danh sách
7B2K9505-06/01/2022 26/02/2022  Xem danh sách
8CK7124-25/01/202226/02/2022Xem danh sách thi Tốt nghiệp
9B2K96 + VR24-25/01/2022 3/2022Xem danh sách thi Tốt nghiệp
10B2K97 16/02/2022  3/2022Xem danh sách
11B11K06 16/02/2022 3/2022