LỊCH THI

Lịch Thi tháng 3. 2022

TTHạng/KhóaThi tốt nghiệpThi sát hạchGhi chú
5CK7124-25/01/202210/03/2022Xem danh sách thi SH
6B2K96 + VR24-25/01/2022 10/03/2022 Xem danh sách thi SH
7B11K05 24-25/01/2022 10/03/2022 Xem danh sách thi SH
8B11K06 16/02/2022 17/03/2022 Bấm: Xem danh sách thi Sát Hạch
9 B2K97 +VR 16/02/2022 17/03/2022 Bấm: Xem danh sách thi Sát Hạch
10B2K9803/03/2022T4/2022Bấm: xem DS thi tốt nghiệp
11CK7203/03/2022T4/2022 Bấm: xem DS thi tốt nghiệp
12CK7303/03/2022T4/2022 Bấm: xem DS thi tốt nghiệp
13A1K82 18/04/2022Bấm xem: Danh sách thi sát hạch + VR
14B2K99,B2K10029/03/2022Bấm Xem DS thi tốt nghiệp