LỊCH THI

LỊCH THI THÁNG 10.2023

  1. Danh sách học viên thi sát hạch ngày 12/10/2023
  2. Danh sách học viên thi tốt nghiệp ngày 23/10/2023
  3. Danh sách học viên thi A1 ngày 17/10/2023
TTHạng/KhóaNgày Thi tốt nghiệpNgày thi sát hạchGhi chú
1CK8620/09/202312/10/2023
2CK8720/09/202312/10/2023
3Vắng + Rớt12/10/2023
4CK8823/10/2023T11/2023
5B11K1723/10/2023T11/2023
6B2K11423/10/2023T11/2023
7A1K90 +VR17/10/2023