LỊCH THI

LỊCH THI THÁNG 04/2021

STTKHÓA HỌCNGÀY THI TỐT NGHIỆPNGÀY THI SÁT HẠCH
1B2K88 (120), B2K89 (40), CK68 (21), Vắng -Rớt12/3/2021, 13/03/2021, xem danh sáchThứ Sáu, 2/04/2021, xem danh sách
2B2K90 (160) 27/0309/4/2021, xem danh sáchThứ Sáu, 23/04/2020, xem danh sách
3B2K91 (160) 03/0409/4/2021, xem danh sáchThứ Sáu, 23/04/2021, xem danh sách
4A1K81 (300)Thứ Ba, 27/04/2021, xem danh sách
5CK69 + Vắng Rớt hạng B28/04/2021, Xem danh SáchThứ 5, 13/05/2021, xem danh sách