LỊCH THI Uncategorized

LỊCH THI THÁNG 4.2022

TTHạng/KhóaThi tốt nghiệpThi sát hạchGhi chú
1B2K98 +VR03/03/202208/04/2022Bấm xem DS thi sát hạch 
2CK72+ VR03/03/202208/04/2022  Bấm xem DS thi sát hạch 
3A1K8218/04/2022Bấm xem: Danh sách thi sát hạch + VR
4CK7303/03/202219/04/2022  Bấm xem DS thi Sát Hạch
5B2K9928/03/202219/04/2022Bấm xem DS thi Sát Hạch
6B2K10028/03/202222/04/2022  Bấm xem DS thi Sát hạch
7VR28/03/202222/04/2022   Bấm xem DS thi Sát hạch
8B11K07 15/04/2022   
9B11K0815/04/2022T5/2022 
10CK74 + VR15/04/2022T5/2022Bấm xem: DS thi tốt nghiệp 
11CK75T5/2022T5/2022 
12B2K101T5/2022T5/2022 
13A1K8325/5/2022 T5/2022