LỊCH THI

LỊCH THI THÁNG 5/2021

STTKHÓA HỌCNGÀY THI TỐT NGHIỆPNGÀY THI SÁT HẠCH
1CK69 (96)28/04/2021, xem danh sáchThứ 5, 13/05/2021, xem danh sách
2CK70 (96)10/05/2021, xem danh sáchThứ 6, 21/05/2016, xem danh sách
3B2K92 (159)10/05/2021, xem danh sáchThứ 6, 21/05/2016, xem danh sách
4B2K93 (120)28/05/2021, xem danh sáchTháng 6/2021, xem danh sách
5B11K0428/05/2021, xem danh sáchTháng 6/2021, xem danh sách