LỊCH THI

THÔNG BÁO TẠM NGƯNG THI SÁT HẠCH

Kính gửi: Quý học viên

Thực hiện theo công văn số 424/SGTVT-VTPTNL của sở GTVT Tỉnh Bình Phước về việc tạm dừng tổ chức thi sát hạch lái xe để phòng chống dịch Covid-19, Trung Tâm GDNN Thành Đạt xin trân trọng thông báo: “Tạm Ngừng tất cả các kỳ thi sát hạch giấy phép lái xe các hạng để phòng chống dịch, thông báo này có hiệu lực từ ngày 08/05/2021 cho đến khi có thông báo mới”