LỊCH THI

LỊCH THI THÁNG 5/2021

STT KHÓA HỌC NGÀY THI TỐT NGHIỆP NGÀY THI SÁT HẠCH 1 CK69 (96) 28/04/2021, xem danh sách Thứ 5, 13/05/2021, xem danh sách 2 CK70 (96) 10/05/2021, xem danh sách Thứ 6, 21/05/2016, xem danh sách 3 B2K92 (159) 10/05/2021, xem danh sách Thứ 6, 21/05/2016, xem danh sách 4 B2K93 (120) 28/05/2021, xem […]