LỊCH THI

LỊCH THI THÁNG 7-2022

TT Hạng/Khóa Ngày Thi tốt nghiệp Ngày thi sát hạch Thứ Sát hạch Ghi chú 1 B2K104 04/07/2022 (BẤM XEM DANH SÁCH THI) 14/07/2022 (Bấm xem danh sách thi) Thứ Năm PMMP 2 CK77 04/07/2022 (BẤM XEM DANH SÁCH THI) 14/07/2022 (Bấm xem danh sách thi) Thứ Năm PMMP 3 B11K10 04/07/2022 (BẤM XEM DANH […]