LUYỆN THI

GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO LÁI XE 2021

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THÀNH ĐẠT BÌNH PHƯỚC XIN GIỚI THIỆU VỚI CÁC BẠN HỌC VIÊN GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ Bộ giáo trình các môn lý thuyết trong Chương trình học đào tạo lái xe 1/ Môn Luật Giao thông đường bộ 2/ Môn Nghiệp vụ vận […]

LỊCH THI

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 03/2021 (DANH SÁCH THI CẬP NHẬT LIÊN TỤC…)

STT KHÓA HỌC NGÀY THI TỐT NGHIỆP NGÀY THI SÁT HẠCH 1 SÁT HẠCH LẠI Thứ Ba, 02/03/2021, xem danh sách 2 CK68 (128) 28/01 + Vắng rớt 12/3/2021, 13/03/2021, xem danh sách Thứ Sáu, 26/03/2021, xem danh sách 3 B2K88 (120), B2K89 (40) + CK68, Vắng- Rớt 12/3/2021, 13/03/2021, xem danh sách Thứ Sáu, […]