KẾT QUẢ SÁT HẠCH

Kết quả Sát hạch Xe máy (A1K90) ngày 17/10/2023

Thông thường, Giấy phép lái xe (GPLX) sẽ có sau khoảng 01 tháng kể từ ngày thi. Học viên chú ý theo dõi trạng thái (đã có GPLX) trên trang này. Trung tâm sẽ nhắn tin cho học viên khi GPLX được phát hành.. Trân trọng cám ơn Học viên đã tin tưởng đồng hành!

KẾT QUẢ SÁT HẠCH

Kết quả Sát hạch Ô tô ngày 12/10/2023

Thông thường, Giấy phép lái xe (GPLX) sẽ có sau khoảng 01 tháng kể từ ngày thi. Học viên chú ý theo dõi trạng thái (đã có GPLX) trên trang này. Trung tâm sẽ nhắn tin cho học viên khi GPLX được phát hành. Học viên có GPLX hạng A1 chưa khai báo khi nộp hồ sơ […]

KẾT QUẢ SÁT HẠCH

Kết quả Sát hạch Xe máy (A1K89) ngày 16/08/2023

Thông thường, Giấy phép lái xe (GPLX) sẽ có sau khoảng 01 tháng kể từ ngày thi. Học viên chú ý theo dõi trạng thái (đã có GPLX) trên trang này. Trung tâm sẽ nhắn tin cho học viên khi GPLX được phát hành. Trân trọng cám ơn Học viên đã tin tưởng đồng hành!

KẾT QUẢ SÁT HẠCH

Kết quả Sát hạch Ô tô ngày 10/08/2023

Thông thường, Giấy phép lái xe (GPLX) sẽ có sau khoảng 01 tháng kể từ ngày thi. Học viên chú ý theo dõi trạng thái (đã có GPLX) trên trang này. Trung tâm sẽ nhắn tin cho học viên khi GPLX được phát hành. Học viên có GPLX hạng A1 chưa khai báo khi nộp hồ sơ […]

KẾT QUẢ SÁT HẠCH

Kết quả Sát hạch Ô tô ngày 13/07/2023

Thông thường, Giấy phép lái xe (GPLX) sẽ có sau khoảng 01 tháng kể từ ngày thi. Học viên chú ý theo dõi trạng thái (đã có GPLX) trên trang này. Trung tâm sẽ nhắn tin cho học viên khi GPLX được phát hành. Học viên có GPLX hạng A1 chưa khai báo khi nộp hồ sơ […]

KẾT QUẢ SÁT HẠCH

Kết quả Sát hạch Xe máy (A1K88) ngày 20/04/2023

Thông thường, Giấy phép lái xe (GPLX) sẽ có sau khoảng 01 tháng kể từ ngày thi. Học viên chú ý theo dõi trạng thái (đã có GPLX) trên trang này. Trung tâm sẽ nhắn tin cho học viên khi GPLX được phát hành.. Trân trọng cám ơn Học viên đã tin tưởng đồng hành!

KẾT QUẢ SÁT HẠCH

Kết quả Sát hạch Xe máy (A1K87) ngày 23/12/2022

Thông thường, Giấy phép lái xe (GPLX) sẽ có sau khoảng 01 tháng kể từ ngày thi. Học viên chú ý theo dõi trạng thái (đã có GPLX) trên trang này. Trung tâm sẽ nhắn tin cho học viên khi GPLX được phát hành. Trân trọng cám ơn Học viên đã tin tưởng đồng hành!

KẾT QUẢ SÁT HẠCH

Kết quả Sát hạch Ô tô ngày 08/06/2023

Thông thường, Giấy phép lái xe (GPLX) sẽ có sau khoảng 01 tháng kể từ ngày thi. Học viên chú ý theo dõi trạng thái (đã có GPLX) trên trang này. Trung tâm sẽ nhắn tin cho học viên khi GPLX được phát hành. Học viên có GPLX hạng A1 chưa khai báo khi nộp hồ sơ […]

KẾT QUẢ SÁT HẠCH

Kết quả Sát hạch Ô tô ngày 16/05/2023

Thông thường, Giấy phép lái xe (GPLX) sẽ có sau khoảng 01 tháng kể từ ngày thi. Học viên chú ý theo dõi trạng thái (đã có GPLX) trên trang này. Trung tâm sẽ nhắn tin cho học viên khi GPLX được phát hành. Học viên có GPLX hạng A1 chưa khai báo khi nộp hồ sơ […]

KẾT QUẢ SÁT HẠCH

Kết quả Sát hạch Ô tô ngày 11/04/2023

Thông thường, Giấy phép lái xe (GPLX) sẽ có sau khoảng 01 tháng kể từ ngày thi. Học viên chú ý theo dõi trạng thái (đã có GPLX) trên trang này. Trung tâm sẽ nhắn tin cho học viên khi GPLX được phát hành. Học viên có GPLX hạng A1 chưa khai báo khi nộp hồ sơ […]