DS KHÓA HỌC

KHÓA CK73 (BẾ GIẢNG THÁNG 9/2021)

STT Ngày tạo Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh Địa chỉ Số điện thoại Giáo viên phụ trách 1 05/01/2021 TRẦN TUẤN KIỆT CK73 09-11-1999 BÙ ĐỐP , BÌNH PHƯỚC 0344775646 GV HUỲNH MINH CƯỜNG 2 05/01/2021 ĐÀO TRỌNG QUANG CK73 24-11-1997 LỘC NINH, BÌNH PHƯỚC 0865829372 GV HUỲNH MINH CƯỜNG 3 09/09/2020 […]

DS KHÓA HỌC

KHÓA CK72 ( BẾ GIẢNG THÁNG 8/2021)

STT Ngày tạo Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh Địa chỉ Số điện thoại Giáo viên phụ trách 1 03/03/2021 PHẠM THANH HIỆP CK72 20-12-1998 ĐỊNH QUÁN , ĐỒNG NAI 0989000683 GV DƯƠNG THỊ THU THỦY 2 03/03/2021 PHẠM ĐĂNG TOÀN CK72 15-01-1996 QUẬN 9 , HỒ CHÍ MINH 0984000683 GV DƯƠNG THỊ […]

DS KHÓA HỌC

KHÓA CK71 ( BẾ GIẢNG THÁNG 8/2021)

STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh Địa chỉ Số điện thoại Giáo viên phụ trách 1 NGUYỄN MINH CƯỜNG CK71 31-07-1997 LỘC NINH, BÌNH PHƯỚC 0966182278 GV HUỲNH MINH CƯỜNG 2 MAI NGỌC VÀNG CK71 20-05-1991 PHƯỚC LONG , BÌNH PHƯỚC 0337334224 GV HUỲNH MINH CƯỜNG 3 NGUYỄN VĂN DƯƠNG CK71 31-01-1999 […]