DS KHÓA HỌC

KHÓA CK44 (BẾ GIẢNG 08/2018)

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH 1 VŨ VĂN TÂN 2/2/1995 2 PHAN DUY KHÔI 2/25/1986 3 TRÂN THANH HẢI 1/1/1981 4 LÊ ĐỨC LÂM 4/15/1989 5 NGUYỄN ANH TUẤN 2/20/1993 6 VÒNG MẠNH CƯỜNG 10/14/1988 7 NGUYỄN MINH LÝ 1/1/1995 8 DƯƠNG NGỌC HUẤN 11/17/1983 9 TRẦN VĂN TUẤN 1/1/1983 10 TRẦN VĂN CHINH […]

DS KHÓA HỌC

KHÓA CK43 (BẾ GIẢNG 07/2018)

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH 1 TRƯƠNG THANH LUẬN 1/1/1990 2 NGUYỄN PHƯƠNG MỸ 1/1/1992 3 TRẦN QUANG HẢO 10/22/1983 4 LƯU XUÂN QUỲNH 5/20/1986 5 CHU VĂN VIỆT 11/20/1986 6 LÊ XUÂN TÂN 1/1/1992 7 PHẠM NGỌC NHÂM 2/12/1984 8 BÙI HÙNG VĨ 3/28/1984 9 LÊ ĐỒ NIN 1/1/1989 10 NGUYỄN VĂN BA […]

DS KHÓA HỌC

KHÓA B2K52 (BẾ GIẢNG 10/2018)

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH 1 NGUYỄN BÁ DŨNG 9/2/1999 2 LÊ THANH HẬU 19/05/1976 3 NGUYỄN THỊ NHÂM 1/1/1981 4 NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN 14/02/1985 5 LÊ THANH THÙY 28/07/1982 6 CAO HUY SƠN 2/2/1981 7 MÔNG THỊ SEN 1/1/1979 8 NGUYỄN VŨ HƯNG 5/2/1986 9 HỒ THỊ MỸ HUYỀN 26/05/1993 10 CHẾ […]