LỊCH THI

Lịch Thi 2022

TT Hạng/Khóa Thi tốt nghiệp Thi sát hạch Ghi chú 1 CK69 28/04/2021 13/01/2022 Xem danh sách sát hạch 2 CK70 30-31/12/2021 21/02/2022 3 B11K04 30-31/12/2021 13/01/2022 Xem danh sách sát hạch 4 B2K92 30-31/12/2021 19/01/2022 Xem danh sách, + VR 5 B2K93 05-06/01/2022  21/02/2022 Xem danh sách 6 B2K94 05-06/01/2022 26/02/2022   Xem danh […]

LỊCH THI

LỊCH THI THÁNG 12/2021

Kính gửi: Các Giáo Viên và Quý học viên TT Hạng/Khóa Sĩ số Thi tốt nghiệp Ngày sát hạch Ghi chú 1 CK69 96 28/04/2021 13/01/2022 Xem danh sách 2 CK70 96 30-31/12/2021 Xem danh sách 3 B11K04 30 30-31/12/2021 13/01/2022 Xem danh sách 4 B2K92 159 30-31/12/2021 19/01/2022 Xem danh sách, VR

LỊCH THI

LỊCH THI THÁNG 04/2021

STT KHÓA HỌC NGÀY THI TỐT NGHIỆP NGÀY THI SÁT HẠCH 1 B2K88 (120), B2K89 (40), CK68 (21), Vắng -Rớt 12/3/2021, 13/03/2021, xem danh sách Thứ Sáu, 2/04/2021, xem danh sách 2 B2K90 (160) 27/03 09/4/2021, xem danh sách Thứ Sáu, 23/04/2020, xem danh sách 3 B2K91 (160) 03/04 09/4/2021, xem danh sách Thứ Sáu, […]