LỊCH THI

Lịch Thi Tháng 11.2022

(Học viên Hạng B11, B2,C chỉ được thi khi đủ điều kiện về DAT) TT Hạng/Khóa Ngày Thi tốt nghiệp Ngày thi sát hạch Thứ Tốt Nghiệp Thứ Sát hạch 1 CK81+ VR 31/10/2022 23/11/2022 (Bấm xem danh sách thi) Thứ Hai Thứ Ba 2 B2K109 +VR 31/10/2022 3 B2K110 30/11/2022   Thứ Tư   […]