LỊCH THI

LỊCH THI THÁNG 5/2021

STT KHÓA HỌC NGÀY THI TỐT NGHIỆP NGÀY THI SÁT HẠCH 1 CK69 (96) 28/04/2021, xem danh sách Thứ 5, 13/05/2021, xem danh sách 2 CK70 (96) 10/05/2021, xem danh sách Thứ 6, 21/05/2016, xem danh sách 3 B2K92 (159) 10/05/2021, xem danh sách Thứ 6, 21/05/2016, xem danh sách 4 B2K93 (120) 28/05/2021, xem […]

LỊCH THI

LỊCH THI THÁNG 04/2021

STT KHÓA HỌC NGÀY THI TỐT NGHIỆP NGÀY THI SÁT HẠCH 1 B2K88 (120), B2K89 (40), CK68 (21), Vắng -Rớt 12/3/2021, 13/03/2021, xem danh sách Thứ Sáu, 2/04/2021, xem danh sách 2 B2K90 (160) 27/03 09/4/2021, xem danh sách Thứ Sáu, 23/04/2020, xem danh sách 3 B2K91 (160) 03/04 09/4/2021, xem danh sách Thứ Sáu, […]

LỊCH THI

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 03/2021 (DANH SÁCH THI CẬP NHẬT LIÊN TỤC…)

STT KHÓA HỌC NGÀY THI TỐT NGHIỆP NGÀY THI SÁT HẠCH 1 SÁT HẠCH LẠI Thứ Ba, 02/03/2021, xem danh sách 2 CK68 (128) 28/01 + Vắng rớt 12/3/2021, 13/03/2021, xem danh sách Thứ Sáu, 26/03/2021, xem danh sách 3 B2K88 (120), B2K89 (40) + CK68, Vắng- Rớt 12/3/2021, 13/03/2021, xem danh sách Thứ Sáu, […]