DS KHÓA HỌC

KHÓA CK45 (BẾ GIẢNG 09/2018)

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH
1 DƯƠNG ĐÌNH THƯỞNG 18/09/1979
2 PHẠM ANH HÙNG 1/3/1987
3 LÊ VĂN NGỌ 30/01/1991
4 VŨ NGỌC ANH 3/7/1983
5 LƯƠNG QUANG BÌNH 18/03/1996
6 LÊ ĐÌNH CƯỜNG 20/03/1991
7 PHẠM ANH TUẤN 26/12/1993
8 HỒ VĂN HOÀI THANH 27/07/1985
9 NGUYỄN VĂN NGÀ 1/1/1987
10 NGUYỄN QUANG TÂM 1/1/1977
11 NGUYỄN PHƯỚC LỢI 1/1/1982
12 TẰNG DẬU KHÌNH 5/10/1980
13 LƯƠNG MINH CƯỜNG 12/11/1981
14 TRỊNH HUY TUẤN 7/10/1997
15 ĐẬU VĂN TÀI 21/11/1997
16 LÊ PHƯƠNG LÂM 6/5/1993
17 NGYÊN XUÂN LUÂN 11/12/1990
18 HÀ VĂN NHỚ 3/8/1983
19 TRẦN VĂN THUẬN 27/05/1980
20 NGUYỄN DUY PHƯỢNG 4/6/1982
21 TRẦN NGỌC CƯỜNG 20/10/1975
22 NGUYỄN QUỐC THÁI 30/04/1978
23 PHẠM VĂN HÙNG 2/4/1979
24 PHẠM VĂN HẢI 3/9/1981
25 LÊ THÀNH YÊN 30/12/1989
26 TRƯƠNG THANH MÃO 6/5/1990
27 NGUYỄN VĂN TÌNH 27/12/1979
28 DƯƠNG VĂN THOẢN 20/10/1991
29 NGUYỄN MINH TRUNG 1/1/1985
30 PHAN VĂN SƠN 10/2/1981
31 NGUYỄN VĂN PHÚ 1/1/1/982
32 HOÀNG HẢI KHANG 4/1/1992
33 NGUYỄN VĂN THƯỜNG 1/1/1/1987
34 LÊ VĂN TUẤN 2/9/1986
35 NGUYỄN VĂN KHIÊM 22/07/1986
36 NGUYỄN HỮU BA 1/1/1988
37 PHAN VĂN THÔNG 24/01/1988
38 HUỲNH TRUNG HIẾU 27/10/1988
39 LÊ VĂN THANH 2/6/1982
40 LÊ HỮU LỢI 4/10/1995
41 LÊ PHƯƠNG LÂM 10/10/1982
42 LA VĂN THẮNG 21/06/1990
43 LÊ PHÚ HÀO 15/09/1997
44 VÕ THÀNH NHÂN 1/1/1992
45 BÙI THANH SƠN 1/1/1970
46 NGUYỄN NHƯ ĐÔNG 11/12/1987
47 LÊ MINH TRIỆU 1/11/1975
48 PHẠM VĂN CHUYỀN 20/02/1992
49 NGUYỄN THANH TIẾN 19/07/1992
50 KIM VĂN TUYẾN 25/01/1983
51 LÊ NGUYỄN VĂN QUÝ 13/03/1983
52 LÂM HẢI THỌ 6/10/1989
53 ĐẶNG MINH PHƯƠNG 24/01/1984
54 ĐOÀN VĂN THỌ 2/9/1979
55 CÙ VĂN TÁM 30/11/1986
56 KIM MINH 10/8/1992
57 NGUYỄN VĂN CẢNH 20/10/1976
58 ĐỖ PHÚC LƯƠNG 1/1/1974
59 TRẦN VIẾT ĐÍNH 15/03/1975
60 LÊ VĂN LƯƠNG 1/1/1982
61 NGUYỄN VĂN HIỆT 1/1/1980
62 NGUYỄN BA QUÝ 15/01/1993
63 LƯƠNG QUỐC CHÍNH 2/12/1992
64 ĐỖ ĐÌNH HỢP 01/01/
65 PHẠM MINH TÂM 1/1/1995
66 TẠ TRUNG TRƯỜNG 15/02/1989
67 NGUYỄN TUẤN THỦ 12/4/1990
68 KHƯƠNG VĂN THUẬN 5/11/1991
69 LÊ VĂN SINH 16/02/1980
70 MAI HẠNH 10/4/1995
71 ĐINH VĂN GIÁP 22/11/1991
72 NGUYỄN MINH HƯNG 1/1/1986
73 VÕ THÀNH SƠN 8/11/1995
74 NGUYỄN TUẤN HUY 13/07/1991
75 NGUYỄN VIỆT HẢI 20/05/1979
76 TRẦN MINH TUẤN 3/7/1996
77 NGUYỄN VĂN HẢI 3/5/1991
78 PHẠM NGỌC NGUYÊN 3/10/1993
79 HỒ VĂN HIẾU 3/2/1989
80 CAO KHÁNH LINH 7/7/1989