LỊCH THI

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 07/2019

KHÓA HỌCNGÀY THI TỐT NGHIỆPNGÀY THI SÁT HẠCH
A1K57 THỨ SÁU 19/07/2019
B2K63, CK5410, 11/07/2019THỨ BA 23/07/2019