KẾT QUẢ SÁT HẠCH

KẾT QUẢ THI HẠNG B2,C NGÀY 30/08/2019

  1. DANH SÁCH ĐẠT
  2. DANH SÁCH RỚT
  3. DANH SÁCH VẮNGLưu ý:

Học viên liên hệ nơi mình nộp hồ sơ để lấy bằng lái

Thời gian có bằng 04 tuần kể từ ngày thi, liên hệ số điện thoại 098.555.0370 để giải đáp thắc mắc

*** THEO QUY ĐỊNH MỚI CỦA TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM, NHỮNG HỌC VIÊN THI KHÔNG ĐẠT ÍT NHẤT 01 THÁNG SAU MỚI ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THI LẠI KHÓA SAU. HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẠI TRỰC TIẾP VỚI GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH HOẶC LIÊN HỆ SỐ ĐIỆN THOẠI 02713.999.962 ĐẾ ĐĂNG KÝ THI LẠI