DS KHÓA HỌC

KHAI GIẢNG KHÓA B2K102

BẾ GIẢNG THÁNG 5/2022

STTHọ tên học viênKhóa họcNgày sinhGiáo viên phụ trách
1NGUYỄN LƯƠNG LUÂNB2K10215-11-1994GV BÙI NGỌC PHÚC
2ĐÀO VĂN LONGB2K10206-09-1982GV BÙI NGỌC PHÚC
3TRẦN HỮU NAMB2K10208-10-1993GV BÙI NGỌC PHÚC
4PHẠM THỊ TÚ DUNGB2K10218-09-1992GV BÙI NGỌC PHÚC
5NGUYỄN HỮU ANH KHOAB2K10201-01-1989GV BÙI NGỌC PHÚC
6PHẠM VĂN CƯỜNGB2K10205-10-1985GV CAO VĂN DẦN
7LÊ HUY BÌNHB2K10210-12-1980GV CAO VĂN DẦN
8NGUYỄN HỒNG THÔNGB2K10208-07-1993GV CAO VĂN DẦN
9ĐÀO VĂN THƯỢCB2K10219-05-1982GV CAO VĂN DẦN
10VŨ DUY THOẠIB2K10201-09-1976GV DƯƠNG THỊ THU THỦY
11HOÀNG VĂN BẰNGB2K10201-05-1984GV DƯƠNG THỊ THU THỦY
12HỒ VĂN DŨNGB2K10210-09-1975GV DƯƠNG THỊ THU THỦY
13BÙI XUÂN HIẾUB2K10228-09-1995GV ĐOÀN THỊ ĐÀO
14PHAN VĂN ÚTB2K10202-08-1985GV ĐOÀN THỊ ĐÀO
15NGUYỄN XUÂN THUẬNB2K10210-11-1993GV HOÀNG VŨ THANH TÙNG
16ĐIỂU DONB2K10226-05-1988GV HOÀNG VŨ THANH TÙNG
17ĐIỂU KIỆTB2K10201-01-1983GV HOÀNG VŨ THANH TÙNG
18ĐIỂU TUẤN VŨB2K10207-05-2000GV HOÀNG VŨ THANH TÙNG
19ĐIỂU DUNGB2K10230-12-1998GV HOÀNG VŨ THANH TÙNG
20NGUYỄN THỊ MỘNG NGAB2K10218-07-1982GV HOÀNG VŨ THANH TÙNG
21PHAN THANH HÙNGB2K10212-02-1978GV HOÀNG VŨ THANH TÙNG
22TRẦN HỮU TUẤNB2K10210-06-1979GV HOÀNG VŨ THANH TÙNG
23MỖ VĂN KHAMB2K10210-10-1984GV HOÀNG VŨ THANH TÙNG
24TRỊNH BÍCH PHƯƠNGB2K10216-08-1997GV HOÀNG VŨ THANH TÙNG
25NGUYỄN ĐÌNH VŨB2K10201-01-1985GV HUỲNH MINH CƯỜNG
26HỒ HẢI HUYỀNB2K10201-01-1994GV HUỲNH MINH CƯỜNG
27VĂN THỊ DIỄM MỸB2K10218-04-1987GV HUỲNH MINH CƯỜNG
28HOÀNG THỊ LIÊNB2K10220-12-1983GV HUỲNH MINH CƯỜNG
29PHAN NGỌC THỊNHB2K10226-10-1983GV HUỲNH MINH CƯỜNG
30NGUYỄN THỊ HƯỜNGB2K10206-09-1991GV HUỲNH MINH CƯỜNG
31ĐẶNG THỊ HOÀB2K10212-08-1987GV LÊ ĐÌNH THUẬN
32LÊ THỊ HƯƠNGB2K10212-06-1987GV LÊ ĐÌNH THUẬN
33HOÀNG THỊ VÓCB2K10212-10-1988GV LÊ ĐÌNH THUẬN
34PHAN THANH HIỀNB2K10216-03-1991GV LÊ ĐÌNH THUẬN
35HOÀNG QUỐC LƯUB2K10219-06-1976GV LÊ ĐÌNH THUẬN
36TRẦN HỮU HUYB2K10225-03-1996GV LÊ ĐÌNH THUẬN
37NGUYỄN HỮU DANHB2K10219-06-1979GV LÊ ĐÌNH THUẬN
38NGUYỄN THỊ KIM TUYỀNB2K10223-05-1994GV LÊ ĐÌNH THUẬN
39NGUYỄN VĂN THÀNHB2K10201-01-1987GV LÊ ĐÌNH THUẬN
40TRỊNH QUỐC CHÂUB2K10218-05-1986GV LÊ ĐÌNH THUẬN
41PHẠM THẾ NGUYÊNB2K10213-10-1996GV LÊ ĐÌNH THUẬN
42NGUYỄN VĂN CƠB2K10201-01-1985GV LÊ ĐÌNH THUẬN
43HOÀNG THỊ NGỌC LANB2K10201-05-2001GV LÊ ĐÌNH THUẬN
44DƯƠNG LÂM QUỐC KHÁNHB2K10220-08-2002GV LÊ ĐÌNH THUẬN
45VŨ ĐẮC HIẾUB2K10226-04-1992GV LÊ ĐÌNH THUẬN
46NGUYỄN THANH LẮMB2K10225-05-1995GV LÊ NGỌC TÂN
47TRẦN HUỲNH TUẤN KIỆTB2K10208-07-1992GV LÊ NGỌC TÂN
48MÔNG THẾ CƯỜNGB2K10222-09-2000GV LƯU THỊ NƯƠNG
49BÙI TRỌNG CHIẾNB2K10205-11-1997GV LƯU THỊ NƯƠNG
50TRẦN TRUNG KIỆTB2K10205-03-1978GV LƯU THỊ NƯƠNG
51TRẦN THỊ THIÊN ÂNB2K10228-08-1990GV LƯU THỊ NƯƠNG
52THÂN THỊ THÚY DIỄMB2K10230-03-1990GV LƯU THỊ NƯƠNG
53NGUYỄN VĂN THĂNGB2K10206-12-2000GV LƯU THỊ NƯƠNG
54TRẦN THỊ NGỌC ANHB2K10202-11-1988GV NGUYỄN ANH TUẤN
55TRẦN QUỐC BẢOB2K10206-10-1994GV NGUYỄN ANH TUẤN
56HOÀNG VĂN TÚB2K10224-12-1993GV NGUYỄN ANH TUẤN
57PHẠM XUÂN QUANGB2K10214-09-1984GV NGUYỄN ANH TUẤN
58TRƯƠNG THỊ TÂMB2K10207-07-1996GV NGUYỄN ANH TUẤN
59NÔNG VINH DỰB2K10229-10-1992GV NGUYỄN ANH TUẤN
60NGÔ VĂN NGHĨAB2K10221-03-1990GV NGUYỄN ANH TUẤN
61PHẠM THỊ HẰNGB2K10220-10-1989GV NGUYỄN ANH TUẤN
62TRẦN THỊ ÁNH TUYẾTB2K10205-04-1990GV NGUYỄN ANH TUẤN
63NGUYỄN THÀNH LỘCB2K10218-08-1994GV NGUYỄN ANH TUẤN
64HỒ THỊ ĐỖ QUYÊNB2K10201-09-1982GV NGUYỄN ANH TUẤN
65NGUYỄN VĂN CUB2K10201-01-1964GV NGUYỄN ANH TUẤN
66NGUYỄN THỊ THU VÂNB2K10201-01-1975GV NGUYỄN ANH TUẤN
67NGUYỄN THÀNH PHÁTB2K10203-03-2003GV NGUYỄN ANH TUẤN
68HOÀNG SỸ NGHIỆPB2K10217-03-1993GV NGUYỄN ANH TUẤN (ÔN)
69ĐỖ DANH THÀNH CHUNGB2K10224-10-1996GV NGUYỄN ANH TUẤN (ÔN)
70BÙI ĐỨC ĐIỂNB2K10206-01-1967GV NGUYỄN ANH TUẤN (ÔN)
71THÁI VĂN TÀIB2K10219-10-2003GV NGUYỄN HỮU THI
72PHẠM THỊ ANHB2K10224-04-1989GV NGUYỄN HỮU THI
73PHẠM VĂN HƯUB2K10215-07-1961GV NGUYỄN HỮU THI
74HOÀNG ĐĂNG DUNGB2K10220-06-1972GV NGUYỄN HỮU THI
75ĐÀO THỊ HẰNGB2K10222-06-1989GV NGUYỄN THANH PHONG
76NGUYỄN THỊ LAN ANHB2K10227-08-1996GV NGUYỄN THANH PHONG
77NGUYỄN THÀNH NHÂNB2K10203-01-1966GV NGUYỄN THANH PHONG
78LÊ THỊ KIM THUB2K10228-09-1984GV NGUYỄN VĂN ĐƯƠNG
79PHẠM VĂN HIẾUB2K10225-07-1975GV NGUYỄN VĂN ĐƯƠNG
80HUỲNH THỊ HỒNG GẤMB2K10208-03-1992GV NGUYỄN VĂN ĐƯƠNG
81TRIỆU ĐÌNH GIANGB2K10204-02-1997GV NGUYỄN VĂN ĐƯƠNG
82PHẠM THIÊN ĐỈNHB2K10227-12-2001GV NGUYỄN VĂN ĐƯƠNG
83VÕ VĂN DŨNGB2K10224-04-1989GV NGUYỄN VĂN ĐƯƠNG
84PHẠM ĐỨC THÀNHB2K10205-10-1983GV NGUYỄN VĂN ĐƯƠNG
85MAI VĂN HUẤNB2K10202-10-1993GV NGUYỄN VĂN TIẾN
86NGUYỄN THANH LAMB2K10204-12-1997GV NGUYỄN VĂN TIẾN
87KHUẤT TIẾN THẠCHB2K10202-01-1993GV NGUYỄN VĂN TIẾN
88SONG A HÙNGB2K10201-01-1967GV NGUYỄN VĂN TIẾN
89NGUYỄN VĂN HÀB2K10203-06-1975GV NGUYỄN VĂN TIẾN
90TRẦN VĂN THIỆNB2K10227-12-1978GV NGUYỄN VĂN TIẾN
91TRẦN HẢI BIỂNB2K10201-01-1968GV NGUYỄN VĂN TIẾN
92HOÀNG XUÂN TRƯỜNGB2K10225-02-1997GV PHẠM TẤT THÀNH
93NGUYỄN VĂN HOÀNGB2K10224-09-1997GV PHẠM TẤT THÀNH
94PHAN THỊ NHIB2K10226-10-1993GV PHẠM TẤT THÀNH
95NGUYỄN NGỌC PHƯƠNGB2K10207-09-1990GV PHẠM XUÂN DƯƠNG
96PHẠM HÙNG HẠNHB2K10219-05-1972GV PHẠM XUÂN DƯƠNG
97LƯƠNG HỮU TƯỜNGB2K10207-12-1987GV PHẠM XUÂN DƯƠNG
98NGUYỄN VĂN QUÝB2K10207-06-1986GV PHẠM XUÂN DƯƠNG
99TRẦN THỊ CẨM NHUNGB2K10205-03-1991GV PHẠM XUÂN DƯƠNG
100LÊ VĂN THÀNHB2K10204-10-1983GV PHẠM XUÂN DƯƠNG
101TRƯƠNG THỊ THANHB2K10210-04-1999GV PHẠM XUÂN DƯƠNG
102NGUYỄN THỊ THÙY TIÊNB2K10222-06-1992GV PHẠM XUÂN DƯƠNG
103LÊ THỊ CHUNGB2K10209-10-1974GV PHẠM XUÂN DƯƠNG
104CAO VĂN TRƯỜNGB2K10206-10-1972GV PHẠM XUÂN DƯƠNG
105NGUYỄN CAO TRÍB2K10208-02-1997GV TRỊNH NGỌC ĐỨC
106BẾ VĂN LƯƠNGB2K10206-06-1972GV TRỊNH QUANG HUY
107HỒ ĐÌNH HẠNHB2K10211-11-1989GV TRỊNH QUANG HUY
108PHẠM XUÂN HUYB2K10209-12-1975GV TRỊNH QUANG HUY
109TÔ VĂN TUẤNB2K10206-02-1990GV TRỊNH QUANG HUY
110NGUYỄN CÔNG ÂNB2K10219-02-1994GV TRỊNH QUANG HUY
111TRỊNH NGỌC LÂMB2K10213-02-1981GV TRỊNH QUANG HUY
112TRỊNH VĂN ĐOÀNB2K10227-09-1984GV TRỊNH QUANG HUY
113TRƯƠNG BÁ CHIẾNB2K10201-01-1970GV TRỊNH QUANG HUY
114CAO DUY QUANGB2K10228-08-1989GV TRƯỜNG 1979
115DƯƠNG ÁNH LINHB2K10226-06-1994GV TRƯỜNG 1979
116TRẦN VĂN NGHĨAB2K10201-01-1979GV TRƯỜNG 1979
117KIỀU QUANG TIẾNB2K10214-08-1990GV TRƯỜNG 1979
118TRẦN VĂN SƠNB2K10201-01-1999GV TRƯỜNG 1979
119NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANGB2K10222-05-1991GV TRƯỜNG 1984
120NGUYỄN HỒNG KHIÊMB2K10202-02-1984GV TRƯỜNG 1984
121VĂN QUỐC TUẤNB2K10220-04-1992GV TRƯỜNG 1984
122DƯƠNG HOÀI ANB2K10217-06-1995GV TRƯỜNG 1984
123DƯƠNG THỊ NHƯ HOAB2K10219-09-1983GV TRƯỜNG 1984
124NGUYỄN DANH BẰNGB2K10217-09-1969GV TRƯỜNG 1984
125ĐÀO THỊ TÌNHB2K10220-11-1976
126VÕ QUANG THÔNGB2K10215-05-1983
127VŨ THỊ BÍCH HÀB2K10220-10-1982
128VŨ ĐỨC DUYB2K10205-06-1995
129NGUYỄN HỮU THỌB2K10220-10-1988
130LÊ VIẾT CƯỜNGB2K10204-10-1989
131NGUYỄN VĂN DỰB2K10201-01-1971
132PHẠM THỊ LOANB2K10229-10-1972
133BÙI VIẾT THỌB2K10204-10-1996
134MAI VĂN THẾB2K10222-12-1984
135TRƯƠNG NHƯ BẢO LONGB2K10211-03-1996
136ĐIỂU TRUNGB2K10227-03-2003
137PHÙNG NGUYÊN PHÁTB2K10206-07-1996
138TRỊNH VĂN HÙNGB2K10210-08-1986
139PHÙNG VIỆT DŨNGB2K10207-05-1999