DS KHÓA HỌC

KHÓA B2K53 (BẾ GIẢNG 11/2018)

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH
1 TRẦN THẠCH CÔNG NHẬT 12/08/1984
2 TRẦN SƠN LÂM 10/03/1986
3 VŨ VĂN CHIẾN 26/03/1978
4 HOÀNG VĂN KHOA 24/08/1979
5 HOÀNG TRỌNG TÂN 01/01/1989
6 TRẦN MINH VƯƠNG 01/01/1989
7 NGUYỄN THỊ YẾN 23/12/1983
8 TRỊNH NGỌC BÁU 20/09/1959
9 VŨ XUÂN HÓA 01/01/1961
10 TRỊNH DUY PHƯƠNG 28/09/1992
11 TRỊNH VĂN QUẢNG 18/03/1978
12 NGUYỄN VĂN TOÁN 24/08/1978
13 VŨ VĂN THIỆN 01/01/1970
14 NGUYỄN HẢI ANH 18/06/1994
15 TRẦN THỊ BÌNH 29/10/1974
16 TRẦN BÍCH HẢO 14/08/1977
17 LỤC VĂN HỢP 22/08/1984
18 NGUYỄN THỊ HUỆ 15/05/1980
19 BÙI ĐĂNG KHOA 14/09/1984
20 HUỲNH THỊ TUYẾT NHUNG 05/09/1977
21 HÀ THỊ TUYỀN 10/07/1989
22 TRÌ THANH ANH THƯ 19/01/2000
23 NGUYỄN PHẠM MỸ VI 24/03/2000
24 NGUYỄN TIẾN ĐỨC 01/01/1985
25 NGUYỄN QUANG HƯNG 20/07/1985
26 NGUYỄN ĐĂNG ĐIỂM 01/01/1986
27 ĐẶNG QUANG VINH 29/08/1999
28 PHẠM QUỐC HỮU 20/06/1964
29 TRẦN HUỲNH THÙY DƯƠNG 01/01/1986
30 NGUYỄN NGỌC HIỀN 06/01/1977
31 ĐỖ ĐÌNH HOÀNG 01/11/1999
32 HỒ THANH BÌNH 20/07/1977
33 CHU THÀNH ĐỨC 28/05/1981
34 CHU THANH HỘ 04/111988
35 LÝ QUỐC NGA 20/06/1998
36 VŨ QUYẾT THẮNG 20/04/1961
37 LÝ MINH TRỌNG 28/04/2000
38 NGUYỄN VĂN VINH 10/10/1978
39 TRẦN VĂN CHINH 06/10/1995
40 TRẦN NAM GIANG 23/10/1974
41 NGÔ TIẾN PHÁT 07/03/1971
42 LÊ MINH QUANG 01/01/1970
43 NGÔ BẢO TOÀN 30/11/1980
44 ĐẶNG TẤN LỘC 23/4/18989
45 LÊ XUÂN AN 07/03/1974
46 NGUYỄN VĂN ÁNH 09/12/1968
47 DƯƠNG THỊ HỒNG ÂN 25/11/1981
48 TRẦN THỊ HOÀI DIỆU 28/08/1979
49 TRẦN QUỐC DŨNG 10/52/1993
50 BÙI QUỐC DUY 01/01/1983
51 PHẠM NGỌC DUY 23/03/1992
52 VŨ VĂN ĐỨC 01/01/1970
53 ĐINH VIẾT HẢI 01/01/1973
54 ĐỖ THỊ NGỌC HẰNG 15/12/1983
55 NGUYỄN VĂN HÙNG 04/07/1981
56 TRẦN MẠNH LINH 21/04/1986
57 MAI LÊ THANH LONG 01/01/1990
58 ĐỖ VĂN MẠNH 01/01/1972
59 NGUYỄN VĂN NAM 01/01/1991
60 VŨ VĂN NAM 14/05/1967
61 BÙI HỒNG NGHIỆP 08/10/1964
62 NGUYỄN ĐÌNH NHÂN 01/01/1981
63 CAO ĐÌNH PHÚC 10/07/1982
64 NGUYỄN TẤN PHỤNG 10/03/1971
65 BÙI XUÂN PHỤNG 08/08/1975
66 ĐẶNG THỤ THU QUYÊN 20/10/1980
67 LÊ NGỌC TRANG QUỲNH 10/85/1984
68 LƯƠNG VĂN SỰ 01/01/1985
69 NGUYỄN HOÀNG ANH TUẤN 10/05/1978
70 NGUYỄN TRỌNG THẮNG 08/05/1988
71 ĐĂNG DƯỢC THIÊN 21/03/1982
72 ĐINH VĂN THIỆN 07/03/1991
73 NGUYỄN THỊ KIÊN TRINH 30/03/1982
74 TRẦN VĂN TRUNG 29/11/1978
75 BÙI HỮU TRUNG 01/01/1981
76 TRIỆU TRUNG VĂN 11/09/1999
77 NGUYỄN HÀ QUANG 02/01/1992
78 LÊ THỊ XINH 15/10/1998
79 NGÔ QUỐC CHIẾN 15/05/1982
80 NGUYỄN QUỐC HƯNG 22/12/1978
81 LÊ VĂN KHA 16/10/1983
82 PHẠM VĂN MẠNH 05/01/1999
83 NGUYỄN VĂN NGHĨA 01/01/1976
84 TRẦN VĂN THÀNH 01/01/1986
85 TRƯƠNG THÊM 01/07/1992
86 PHÍ HỮU AN 03/06/1984
87 TRẦN VĂN GIAI 01/01/1959
88 PHẠM THỊ HỒNG HẠNH 16/05/1987
89 LÊ THỊ THU HƯƠNG 01/01/1991
90 ĐẶNG THỊ LAN 16/04/1991
91 LƯU THỊ NGUYỆT 27/08/1992
92 BÙI THẠCH LÂM SƠN 28/02/1987
93 PHẠM THỊ TRANG 10/05/1999
94 HÀ THANH CHUYỂN 28/02/1983
95 NGUYỄN VĂN NAM 11/09/1998
96 LÊ HOÀI NAM 30/7/19998
97 HOÀNG VĂN ĐÀI 04/03/1970
98 NGUYỄN THANH HÙNG 12/02/2000
99 ĐẶNG QUỐC HÙNG 23/05/1987
100 PHẠM THỊ NGỌC HUYỀN 09/01/1993
101 TRẦN THANH LINH 21/06/1987
102 TÔN NỮ THỊ NGA 25/08/1991
103 MAI VĂN VIỆT 15/08/1991
104 VŨ QUANG CHUNG 01/01/1970
105 NÔNG THỊ MÓI 02/03/1969
106 TRẦN VĂN NÔNG 01/01/1974
107 ĐIỂU NHIÊM 28/08/1979
108 PHẠM ĐỨC THUẬN 15/02/1984
109 ĐẶNG QUỐC ĐỊNH 23/02/1985
110 PHẠM THẾ ANH 04/11/1988
111 LÊ TUẤN ANH 01/01/1968
112 DƯƠNG ĐÌNH CƯỜNG 05/04/1997
113 PHẠM NGUYÊN THÀNH TRUNG 25/09/1988
114 TRỊNH THỊ VIÊN 17/04/1984
115 LÊ VĂN ĐÔ 14/04/1989
116 BÙI THỊ THƠM 01/01/1978
117 VŨ THANH TUYỀN 03/03/1970
118 PHẠM THỊ THU HỒNG 04/04/1996
119 NGUYỄN THỊ THOAN 12/07/1975
120 VŨ THANH TUẤN 01/08/1996