DS KHÓA HỌC

KHÓA B2K55 (BẾ GIẢNG 01/2019)

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH
1 TRẦN THIỆN THANH TÙNG 29/03/1979
2 MAI THỊ DIỄM 19/09/1992
3 THỊ NHUNG 01/01/1970
4 PHẠM QUỐC VIỆT 23/09/1987
5 NGUYỄN VĂN NAM 04/04/1984
6 LƯ VĂN BÌNH 20/10/1976
7 NGUYỄN THỊ HOA 28/12/1980
8 NGUYỄN ĐỨC DUY 29/01/1996
9 NGÔ THỊ YẾN 28/10/1990
10 NGUYỄN VĂN MẠNH 20/12/1991
11 CHU THỊ THỦY 07/09/1989
12 NGUYỄN THỊ ÚT 13/07/1977
13 ĐÀM ĐÌNH ĐÔNG 01/01/1994
14 VÕ THỊ MỸ HẰNG 06/02/1992
15 VÕ THỊ MỸ HẠNH 18/04/1982
16 HỒ THỊ NGA 09/08/1989
17 ĐẶNG QUỐC TOÀN 08/03/1990
18 PHẠM THANH NAM 17/03/1997
19 LÊ THỊ HÒA 13/06/1981
20 TRẦN NGỌC GIÀU 23/02/1985
21 NGUYỄN NGỌC TUẤN 01/01/1981
22 NGUYỄN THỊ HIỀN 01/02/1984
23 TRẦN NGỌC MẠNH 08/08/1989
24 NGUYỄN THẾ DŨNG 10/05/1985
25 BÙI THỊ PHƯỢNG 12/10/1985
26 TRIỆU VĂN QUÂN 03/09/1975
27 TRỊNH THANH ĐIỂM 01/01/1960
28 VŨ THỊ HOÀNG YẾN 10/09/1996
29 TRẦN THANH HIỆP 27/01/1981
30 HOÀNG THANH TRUNG 27/04/1988
31 NGUYỄN THANH LƯỢNG 01/01/1962
32 HOÀNG THANH VINH 10/03/1980
33 NGÔ THÀNH LỢI 08/08/1994
34 ĐÀO THỊ THU TRANG 31/10/1995
35 PHÙNG THỊ HỒNG HẠNH 03/02/1984
36 LÊ KHẮC THƯỜNG 01/01/1984
37 BÙI HOÀNG PHÚC 07/01/1986
38 NGUYỄN TẤN ĐẠT 01/01/1963
39 NGUYỄN THỊ CÔNG 22/10/1974
40 DƯƠNG MẬU MINH 27/06/1973
41 NGUYỄN HỮU HOÀN 10/01/1985
42 LƯU VĂN BÌNH 26/01/1989
43 NGUYỄN VĂN TOÁN 22/02/1982
44 PHAN CÔNG VINH 17/101995
45 LÊ VĂN BÍNH 20/08/1976
46 DƯƠNG THIỆN KHIÊM 19/08/1976
47 HOÀNG BÁ MAI 26/09/1988
48 NGUYỄN KHẮC LỰC 25/10/1984
49 DƯƠNG PHÚC ĐÔ 22/06/1994
50 DƯƠNG VĂN LINH 18/05/1984
51 MAI VĂN HẢI 20/05/1973
52 LÊ DANH DUNG 08/03/1988
53 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 01/01/1992
54 TRẦN VĂN HƯNG 27/05/1976
55 VÕ QUANG SÁNG 03/02/1983
56 TRẦN MINH MẪN 01/01/1983
57 TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG NGÂN 22/02/1998
58 HUỲNH THỊ THANH XUÂN 19/08/2000
59 LÊ THỊ THÙY DUNG 26/03/1982
60 NGUYỄN HOÀI NAM 10/04/1985
61 TRẦN THỊ MINH NGÀ 20/10/1985
62 DƯƠNG THỊ HỒNG NHUNG 07/02/1993
63 TRỊNH XUÂN TUẤN 09/06/1994
64 NGUYỄN VĂN LỘC 01/01/1975
65 NGUYỄN VĂN 01/01/1977
66 TRẦN TRUNG DŨNG 12/06/1982
67 LƯ HOÀNG HIẾU TRUNG 04/01/1986
68 NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG 25/10/1987
69 HỒ THỊ KIM NGA 20/04/1993
70 NGUYỄN THỊ THU THỦY 14/04/1995
71 NGUYỄN QUỐC TUẤN 01/01/1991
72 LƯƠNG THỊ HÀ THU 14/07/1993
73 LƯƠNG ĐÌNH LẬP 27/12/1993
74 LƯƠNG ĐÌNH QUYẾT 02/09/1990
75 TRẦN VĂN PHONG 15/02/1985
76 VÕ VĂN ĐỨC 20/10/1977
77 PHẠM VĂN DŨNG 01/01/1980
78 NGUYỄN ĐẠT THÀNH 09/12/1980
79 PHẠM VĂN KHUYẾN 02/11/1985
80 ĐOÀN QUỐC BẢO 15/10/1982
81 PHẠM CAO NGUYÊN 23/10/1998
82 PHẠM QUANG DŨNG 03/08/1979
83 PHAN VĂN QUÂN 20/07/1987
84 LÊ THANH ĐIỀN 01/01/1983
85 NGUYỄN THỊ THU THỦY 26/12/1998
86 NGUYỄN VĂN ĐIỂN 01/01/1977
87 TRƯƠNG CHÍ THỈNH 15/02/1973
88 PHẠM VĂN ÚT 22/09/1989
89 THẠCH 07/01/1987
90 VŨ VĂN THỌ 04/01/1982
91 LÊ TRẦN QUYỀN 12/11/1987
92 PHAN THỊ NGỌC CHI 28/07/1982
93 PHẠM VĂN THÀNH 13/03/1993
94 TRẦN THỊ MỸ TRANG 03/05/1993
95 PHAN VĂN NHANH 01/01/1984
96 BẾ VĂN QUYỀN 12/03/1990
97 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 10/09/1982
98 MAI VĂN DŨNG 25/04/1979
99 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG 11/07/2000
100 PHẠM VĂN BÌNH 02/07/1991
101 NGUYỄN HOÀNG LONG 09/03/1993
102 NGUYỄN THANH PHƯƠNG 02/07/1991
103 MAI VĂN LONG 11/11/1992
104 NGUYỄN THANH TÂM 01/01/1973
105 HUỲNH PHI VÂN 01/01/1980
106 BÙI VĂN THANH 05/08/1984
107 BÙI NGỌC QUÝ 14/09/2000
108 HOÀNG VĂN TIẾN 10/10/1968
109 ĐOÀN THỊ TRUNG 15/08/1983
110 LÂM NGỌC HỮU 15/01/1983
111 LÊ VĂN HÙNG 15/02/1975
112 TRẦN THANH LINH 12/02/1992
113 TRẦN NAM ĐẦY 28/05/1994
114 LƯƠNG NGỌC BẢO 13/09/1970
115 ĐIỂU PEN 01/01/1994
116 NGUYỄN THỊ KIM ANH 01/01/1990
117 NGUYỄN HỒNG THỦY 26/04/1990
118 NGUYỄN VĂN HUY 01/05/1992
119 NGUYỄN HÙNG CƯỜNG 01/01/1976
120 LÊ THÀNH TRÍ 27/02/1991