DS KHÓA HỌC

KHÓA B2K60 (BẾ GIẢNG 05/2019)

STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh Địa chỉ
1 TRỊNH THỊ THANH B2K60 05-12-1960 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
2 LÊ THỊ THANH B2K60 01-01-1984 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
3 HOÀNG VĂN DŨNG B2K60 01-12-1991 BỈM SƠN,THANH HOÁ
4 LÊ VĂN THANH B2K60 10-10-1957 BÀU BÀNG , BÌNH DƯƠNG
5 NGUYỄN VĂN CHIẾN B2K60 01-01-1978 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
6 HOÀNG CÔNG THUẬN B2K60 21-05-1988 NAM TRỰC,NAM ĐỊNH
7 HỒ ĐÌNH TẤN B2K60 10-02-1981 XUÂN LỘC,ĐỒNG NAI
8 ĐÀO THỊ NHƯ B2K60 03-01-1985 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
9 NGUYỄN THỊ THU HÀ B2K60 06-12-1975 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
10 NGÔ THU HƯƠNG B2K60 06-12-1976 BẾN CÁT,BÌNH DƯƠNG
11 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG B2K60 01-01-1988 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
12 BÙI NGỌC THẢO B2K60 01-01-1977 BẾN CÁT,BÌNH DƯƠNG
13 ĐỔ THỊ BÍCH B2K60 01-01-2000 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
14 LÊ TRỌNG THÌN B2K60 08-10-1976 BÀU BÀNG , BÌNH DƯƠNG
15 LÊ THỊ HIỆU B2K60 01-01-1971 BÀU BÀNG , BÌNH DƯƠNG
16 NGUYỄN KHANG BẢY B2K60 05-12-1984 BẾN CÁT,BÌNH DƯƠNG
17 PHAN THÀNH LONG B2K60 01-01-1969 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
18 ĐINH TIẾN SỸ B2K60 05-12-1975 BẾN CÁT,BÌNH DƯƠNG
19 BÙI THỊ NGUYỆT B2K60 09-12-1975 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
20 NGUYỄN THỊ TUYẾT NGỌC B2K60 12-11-1982 BẾN CÁT,BÌNH DƯƠNG
21 HOÀNG VĂN DƯƠNG B2K60 01-01-1980 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
22 NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG B2K60 01-01-1976 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
23 PHẠM VĂN CHƯƠNG B2K60 DẦU TIẾNG,BÌNH DƯƠNG
24 THÁI VĂN THẮNG B2K60 05-03-1998 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
25 ĐỖ ĐÌNH TÂM B2K60 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
26 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH B2K60 11-07-1988 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
27 NGUYỄN VĂN ĐƯỢC B2K60 12-12-1982 BÌNH TÂN,TP.HCM
28 LÊ XUÂN CHÍNH B2K60 09-06-1986 BÀU BÀNG , BÌNH DƯƠNG
29 ĐÀO THỊ XUÂN B2K60 01-01-1967 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
30 VŨ THỊ HẢI B2K60 09-05-1982 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
31 TRẦN THỊ PHƯƠNG YẾN B2K60 09-08-1976 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
32 LÊ BÁ DUY B2K60 14-09-1986 BÙ GIA MẬP,BÌNH PHƯỚC
33 TRẦN VĂN NAM B2K60 01-01-1968 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
34 NÔNG VĂN NGỌC B2K60 25-07-1997 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
35 NÔNG VĂN HẬU B2K60 02-02-1996 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
36 QUÁCH ĐẠI ĐỒNG B2K60 01-01-1987 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
37 TRẦN VĂN THÔNG B2K60 24-03-1971 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
38 VŨ TUẤN ANH B2K60 01-01-1991 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
39 NGUYỄN VĂN VINH B2K60 09-12-1987 NGHI LỘC,NGHỆ AN
40 TRẦN MINH HẠNH B2K60 10-05-1985 Q.12,TP. HỒ CHÍ MINH
41 ĐÀO THỊ KIM THOA B2K60 21-07-1987 BẾN CÁT,BÌNH DƯƠNG
42 ĐÀO DUY KHANG B2K60 19-02-1998 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
43 TRẦN LÊ UYÊN THẢO B2K60 05-01-1978 BẾN CÁT,BÌNH DƯƠNG
44 PHẠM VĂN LÂM B2K60 22-08-1981 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
45 NGUYỄN VĂN HIẾU B2K60 01-01-1976 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
46 NGUYỄN THỊ THU VÂN B2K60 01-01-1975 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
47 TRẦN THỊ NGỌC SƠN B2K60 28-09-1984 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
48 NGUYỄN HUỲNH ĐỨC B2K60 04-08-1986 BẾN CÁT,BÌNH DƯƠNG
49 NGUYỄN THỊ TÍNH B2K60 10-12-1987 BÀU BÀNG,BÌNH DƯƠNG
50 ĐÀO THỊ ĐIỆP B2K60 01-01-1976 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
51 NGUYỄN XUÂN LĨNH B2K60 22-01-1987 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
52 NGUYỄN THỊ THANH LIỄU B2K60 13-08-1984 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
53 TRẦN VĂN SẮC B2K60 27-01-1986 BÀU BÀNG,BÌNH DƯƠNG
54 ĐỖ VĂN RỰNG B2K60 01-01-1968 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
55 HOÀNG THỊ THANH TÂM B2K60 26-08-1980 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
56 ĐỖ THỊ HUẾ B2K60 12-08-1978 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
57 HUỲNH MINH HẬN B2K60 15-01-1990 BẾN CÁT,BÌNH DƯƠNG
58 HOÀNG THỊ HOA B2K60 15-08-1981 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
59 NGUYỄN HÒA ĐỒNG B2K60 01-01-1986 ĐỨC HÒA ,LONG AN
60 ĐINH SỸ TUẤN B2K60 14-01-1990 TÂN KỲ,NGHỆ AN
61 DƯƠNG NGỌC CHUẨN B2K60 19-12-1987 NAM ĐÔNG,THỪA THIÊN HUẾ
62 NGUYỄN DUY HẢI B2K60 01-05-1983 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
63 PHẠM THỊ NHÂN B2K60 01-01-1979 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
64 MAI ĐÌNH TỨ B2K60 03-08-1980 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
65 TRỊNH XUÂN CƯỜNG B2K60 10-10-1991 THIỆU HÒA,THANH HÒA
66 NGUYỄN NGỌC LÂN B2K60 06-08-1985 BÀU BÀNG,BÌNH DƯƠNG
67 HOÀNG NGHĨA BÌNH B2K60 09-03-1986 TRIỆU SƠN,THANH HÓA
68 ĐẶNG HUY HOÀNG B2K60 14-02-1984 HOÀI ĐỨC,HÀ NỘI
69 TRẦN MINH TÀI B2K60 14-01-1998 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
70 NGUYỄN NGỌC HỢP B2K60 11-09-1979 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
71 LÊ VĂN BẮC B2K60 08-05-1986 THIỆU HÓA,THANH HÓA
72 DƯƠNG THÙY VUI B2K60 19-05-1988 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
73 NGUYỄN ĐĂNG QUANG B2K60 05-05-1980 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
74 DƯƠNG MẠNH THẾ` B2K60 02-10-1989 TAM DƯƠNG, VĨNH PHÚC
75 TRƯƠNG VĂN PHƯỚC B2K60 12-01-1975 BÌNH LONG, BÌNH PHƯỚC
76 NGUYỄN VĂN DỰ B2K60 19-10-1990 HỚN QUẢN, BÌNH PHƯỚC
77 NGUYỄN VĂN HÀO B2K60 01-01-1989 BÌNH LONG, BÌNH PHƯỚC
78 NGUYỄN THỊ HOA B2K60 01-01-1975 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
79 NGUYỄN NGỌC THÁI B2K60 11-03-1991 CHỢ MỚI,AN GIANG
80 NGUYỄN THỊ THANH TÂM B2K60 20-02-1988 THỦ DẨU MỘT,BÌNH DƯƠNG
81 LÊ NGỌC TÙNG B2K60 14-04-1994 HƯNG NGUYÊN, NGHỆ AN
82 VŨ THỊ THANH NGHĨA B2K60 01-01-1997 HỚN QUẢN, BÌNH PHƯỚC
83 TRẦN THỊ THANH THẢO B2K60 26-06-1985 BÌNH LONG, BÌNH PHƯỚC
84 NGUYỄN VĂN DANH B2K60 10-03-1969 HỚN QUẢN, BÌNH PHƯỚC
85 TRƯƠNG HỒNG SỸ B2K60 06-01-1990 PHÚ RIỀNG, BÌNH PHƯỚC
86 PHẠM ĐẶNG MINH B2K60 16-07-1993 TÂN PHÚ. ĐỒNG NAI
87 LÊ ĐỨC TÂM B2K60 07-11-1994 PHÚ RIỀNG, BÌNH PHƯỚC
88 PHAN THỊ THANH THÚY B2K60 20-03-1996 CÁT TIÊN, LÂM ĐỒNG
89 PHẠM MINH SANG B2K60 11-05-1982 ĐỒNG XOÀI, BÌNH PHƯỚC
90 TRẦN THỊ XUÂN BÌNH B2K60 10-04-1976 TÂN PHÚ, HỒ CHÍ MINH
91 NGUYỄN VĂN TRUYỀN B2K60 19-09-1970 BÙ ĐĂNG, BÌNH PHƯỚC
92 NGUYỄN VĂN HÀO B2K60 22-06-1982 ĐỒNG HỶ, THÁI NGUYÊN
93 NGUYỄN CÔNG TÀI B2K60 06-06-1976 ĐỒNG PHÚ, BÌNH PHƯỚC
94 NGUYỄN HỮU Ý B2K60 16-04-1997 ĐỒNG PHÚ, BÌNH PHƯỚC
95 TRẦN THỊ DUNG B2K60 26-02-1991 CƯ KUIN, ĐAK LĂK
96 TRẦN QUÝ HỢI B2K60 01-03-1983 ĐẠI TỪ, THÁI NGUYÊN
97 NGUYỄN VĂN KHAI B2K60 30-07-1988 ĐỒNG XOÀI, BÌNH PHƯỚC
98 PHAN TRUNG CHÂU B2K60 10-01-1995 GIO LINH, QUẢNG TRỊ
99 ĐINH MINH BIÊN B2K60 20-09-1988 MINH HÓA, QUẢNG BÌNH
100 NGUYỄN TẤT ĐAN B2K60 24-08-1982 BÌNH LONG,BÌNH PHƯỚC
101 LÊ HỒNG ANH SƠN B2K60 02-12-1987 BÙ GIA MẬP,BÌNH PHƯỚC
102 PHÙNG MINH TRUNG B2K60 16-06-1995 TĨNH GIA,THANH HÒA
103 NGUYỄN THỊ HUẾ B2K60 15-09-1983 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
104 NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN B2K60 17-02-1991 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
105 HOÀNG VĂN NAM B2K60 06-10-1995 ĐẠ TẺ,LÂM ĐỒNG
106 LÊ MINH HÙNG B2K60 22-07-1989 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
107 LÊ THỊ THƯƠNG B2K60 07-09-1994 PHỦ LÝ,HÀ NAM
108 PHẠM VĂN THƯƠNG B2K60 10-05-1991 NÔNG CỐNG,THANH HÓA
109 HÀ QUANG BẢO B2K60 26-01-1990 BÌNH LONG,BÌNH PHƯỚC
110 MAI VĂN THUẦN B2K60 08-06-1985 BÙ GIA MẬP,BÌNH PHƯỚC