DS KHÓA HỌC

KHÓA B2K61 (BẾ GIẢNG 06/2019)

STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh Địa chỉ
1 NGUYỄN TRƯỜNG HỮU VƯƠNG B2K61 15-01-1999 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
2 NGÔ THỊ NGỌC LAN B2K61 26-06-1979 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
3 LÂM QUỐC HƯNG B2K61 27-11-1999 CHƠN THÀNH,BÌNH PHƯỚC
4 BÙI THỊ HUỆ B2K61 01-01-1980 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
5 VÕ THỊ THÚY TÂM B2K61 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
6 ĐẶNG THÁI HOÀNG B2K61 01-08-1978 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
7 PHẠM VĂN HIỆP B2K61 05-05-1977 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
8 TRỊNH VĂN NGHỊ B2K61 08-01-1991 PHÚ RIỀNG,BÌNH PHƯỚC
9 NGUYỄN VĂN BÉ B2K61 01-01-1950 CHƠN THÀNH,BÌNH PHƯỚC
10 NGUYỄN THÀNH PHÚ B2K61 17-11-1983 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
11 TRƯƠNG QUỐC ĐẾN B2K61 01-01-1989 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
12 LÊ ĐÌNH MINH B2K61 03-08-1986 CHƠN THÀNH,BÌNH PHƯỚC
13 ĐỖ ANH DŨNG B2K61 05-02-1996 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
14 VŨ HUY HIẾU B2K61 10-09-1973 BÙ GIA MẬP,BÌNH PHƯỚC
15 NÔNG VĂN PHONG B2K61 04-03-2000 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
16 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH B2K61 03-09-1998 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
17 ĐẶNG THANH PHONG B2K61 02-02-1987 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
18 LÊ VĂN ĐỨC B2K61 10-05-1963 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
19 TRẦN NGỌC ĐỨC B2K61 23-05-1986 HỚN QUẢN, BÌNH PHƯỚC
20 TRẦN ĐÌNH CHIẾN B2K61 20-01-1983 BÌNH LONG, BÌNH PHƯỚC
21 TỐNG VĂN NGHIỆP B2K61 04-08-1985 BÙ GIA MẬP, BÌNH PHƯỚC
22 ĐIỂU QUÂN B2K61 11-09-1994 HỚN QUẢN, BÌNH PHƯỚC
23 NGUYỄN CAO CƯỜNG B2K61 13-10-1984 BÌNH LONG, BÌNH PHƯỚC
24 NGUYỄN VĂN TÌNH B2K61 13-09-1983 BÌNH LONG, BÌNH PHƯỚC
25 LÊ TRỌNG NGỌC B2K61 10-06-1978 LỘC NINH, BÌNH PHƯỚC
26 HỒ CÔNG QUỲNH B2K61 11-08-1987 HỚN QUẢN, BÌNH PHƯỚC
27 HOẰNG THÁI ANH B2K61 14-05-1994 HỚN QUẢN, BÌNH PHƯỚC
28 LƯU VĂN TRUNG B2K61 04-07-1999 BÌNH LONG, BÌNH PHƯỚC
29 ĐÀO VĂN HÙNG B2K61 07-10-1992 BÙ ĐỐP, BÌNH PHƯỚC
30 ĐIỂU HÙNG B2K61 12-12-1982 BÙ ĐĂNG, BÌNH PHƯỚC
31 LÊ MINH HIỀN B2K61 03-02-1992 BÙ ĐỐP, BÌNH PHƯỚC
32 TRƯƠNG THỊ THÙY TRANG B2K61 29-04-1983 LỘC NINH, BÌNH PHƯỚC
33 TRẦN THỊ THẢO B2K61 16-03-1998 BÌNH LONG, BÌNH PHƯỚC
34 HOÀNG VĂN DŨNG B2K61 10-09-1968 BÙ ĐĂNG, BÌNH PHƯỚC
35 LÊ TRÍ DŨNG B2K61 10-02-1984 XUÂN LỘC, ĐỒNG NAI
36 NGUYỄN VĂN DOANH B2K61 01-02-1985 HẢI HẬU, NAM ĐỊNH
37 VÕ VĂN TÍNH B2K61 25-10-1986 PHÚ RIỀNG, BÌNH PHƯỚC
38 TRIỆU VĂN TỐT B2K61 15-10-1971 ĐỒNG PHÚ, BÌNH PHƯỚC
39 ĐỖ VIẾT TRANG B2K61 04-03-1990 ĐỒNG PHÚ, BÌNH PHƯỚC
40 BÙI VĂN GIỎI B2K61 23-04-1979 BÙ GIA MẬP, BÌNH PHƯỚC
41 NGUYỄN THỊ HƯƠNG B2K61 25-02-1982 ĐÒNG PHÚ, BÌNH PHƯỚC
42 NGUYỄN THỊ LÀ B2K61 20-02-1983 ĐỒNG PHÚ, BÌNH PHƯỚC
43 LÊ VIẾT HẠNH B2K61 19-08-1982 ĐỒNG XOÀI, BÌNH PHƯỚC
44 NGUYỄN THỊ NGA B2K61 16-04-1983 ĐỒNG XOÀI, BÌNH PHƯỚC
45 LÂM NGỌC VŨ B2K61 21-09-1988 PHÚ RIỀNG, BÌNH PHƯỚC
46 BÙI NGỌC TÚ B2K61 21-01-1991 ĐỒNG PHÚ, BÌNH PHƯỚC
47 NGUYỄN KHƯƠNG B2K61 20-03-1971 LONG THÀNH, ĐỒNG NAI
48 ĐINH TRƯƠNG LINH B2K61 29-06-1990 PHƯỚC LONG, BÌNH PHƯỚC
49 TRƯƠNG HỒNG PHƯỚC B2K61 01-07-1979 TRIỆU PHONG, QUẢNG TRỊ
50 LÊ VĂN PHƯƠNG B2K61 10-06-1982 ĐỒNG XOÀI, BÌNH PHƯỚC
51 NGUYỄN VĂN HẢI B2K61 23-12-1983 ĐỒNG PHÚ, BÌNH PHƯỚC
52 LÊ THÀNH NGUYÊN B2K61 10-07-1990 ĐỒNG PHÚ, BÌNH PHƯỚC
53 LƯƠNG THỊ MẾN B2K61 02-09-1987 CHƠN THÀNH, BÌNH PHƯỚC
54 NGÔ XUÂN ĐỨC B2K61 17-07-1970 BÙ ĐĂNG, BÌNH PHƯỚC
55 NGUYỄN VĂN LONG B2K61 21-05-2000 BÙ GIA MẬP, BÌNH PHƯỚC
56 ĐINH THỊ KIM CHI B2K61 05-03-1989 BÙ GIA MẬP, BÌNH PHƯỚC
57 LÊ TRỌNG NAM B2K61 01-06-1979 ĐỒNG XOÀI, BÌNH PHƯỚC
58 NGUYỄN THỊ THU B2K61 31-08-1994 PHƯỚC LONG, BÌNH PHƯỚC
59 NGUYỄN THỊ DUYÊN B2K61 10-10-1992 ĐỒNG PHÚ, BÌNH PHƯỚC
60 NGUYỄN HỒ VIỆT B2K61 10-12-1991 ĐẠI LỘC, QUẢNG NAM
61 PHAN VĂN HUẤN B2K61 05-06-1995 HẢI LANG, QUẢNG TRỊ
62 HỒ MINH NGUYÊN B2K61 09-05-1990 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
63 TẠ VĂN CHIẾN B2K61 10-11-1983 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
64 TRIỆU VĂN CẢNH B2K61 03-01-1971 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
65 PHAN THÀNH TRUNG B2K61 19-02-1985 THẠNH PHÚ,BẾN TRE
66 TRẦN VĂN DUY B2K61 03-01-1990 BÙ GIA MẬP,BÌNH PHƯỚC
67 TRƯƠNG THỊ KIM PHƯỢNG B2K61 18-01-1988 THANH HÀ,HẢI DƯƠNG
68 NGUYỄN THỊ HƯƠNG B2K61 27-09-1980 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
69 NGUYỄN THỊ NHINH B2K61 16-05-1985 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
70 LÝ THIÊN PHÚ B2K61 06-12-1985 BÀ RỊA,VŨNG TÀU
71 NGUYỄN THỊ LỆ THU B2K61 05-10-1988 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
72 NGUYỄN VĂN NAM B2K61 03-05-1998 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
73 TRẦN ANH DŨNG B2K61 01-05-1990 SÔNG LÔ,  VĨNH  PHÚC
74 TRẦN TUẤN ANH B2K61 20-10-1990 ĐịNH QUÁN, ĐỒNG NAI
75 HOÀNG  VĂN SƠN B2K61 19-11-1979 ĐỒNG  PHÚ,  BÌNH  PHƯỚC
76 HOÀNG THỊ SAO B2K61 10-01-1988 ĐỒNG  PHÚ,  BÌNH  PHƯỚC
77 BÙI VĂN NGHĨA B2K61 29-05-1978 ĐỒNG  PHÚ,  BÌNH  PHƯỚC
78 TRƯƠNG THỊ HẢI B2K61 01-01-1982 ĐỒNG  PHÚ,  BÌNH  PHƯỚC
79 LÊ MINH CÔNG B2K61 01-01-1987 PHÚ RIỀNG, BÌNH PHƯỚC
80 TRẦN XUÂN CUNG B2K61 08-12-1980 PHƯỚC LONG, BÌNH PHƯỚC
81 NGUYỄN TRUNG KIÊN B2K61 12-10-1989 QUY NHƠN, BÌNH ĐịNH
82 ĐẶNG  VĂN ĐƯỜNG B2K61 01-01-1966 PHÚ RIỀNG, BÌNH PHƯỚC
83 NGUYỄN  THANH HƯNG B2K61 07-10-1984 KỲ ANH,  HÀ TĨNH
84 VÕ VĂN CHƯƠNG B2K61 18-01-1991 QUY NHƠN, BÌNH ĐịNH
85 LÊ  MINH TOẢN B2K61 18-07-1980 PHÚ RIỀNG, BÌNH PHƯỚC
86 VÕ MINH  HIẾU B2K61 10-05-1981 PHƯỚC LONG, BÌNH PHƯỚC
87 NGUYỄN HỮU  CHƯƠNG B2K61 01-01-1974 BÌNH LONG, BINH PHƯỚC
88 TRƯƠNG THỊ  MỘNG THU B2K61 01-01-1984 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
89 NGUYỄN THỊ KIM HOA B2K61 28-04-1990 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
90 NGUYỄN THỊ THÙY LINH B2K61 10-07-1988 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
91 NGUYỄN VĂN TÍNH B2K61 07-02-1994 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
92 CHUNG THÀNH HIẾU B2K61 21-07-1963 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
93 NGUYỄN THỊ THANH HIỀN B2K61 24-12-1991 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
94 VŨ VĂN THƯƠNG B2K61 14-07-1977 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
95 ĐẶNG THÀNH ĐẠT B2K61 15-07-2000 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
96 ĐẶNG ĐÔN TỚI B2K61 10-11-1979 THẠCH HÀ,HÀ TĨNH
97 VÕ THỊ HỒNG CÚC B2K61 27-11-1980 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
98 NGUYỄN THỊ ANH B2K61 30-09-1981 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
99 NGUYỄN THANH HẢI B2K61 01-05-1972 ĐỊNH QUÁN, ĐỒNG NAI
100 HUỲNH VĂN DŨNG B2K61 02-08-1989 HUẾ, THỪA THIỂN HUẾ
101 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG B2K61 13-05-1992 EASUP, ĐAK LAK
102 NGUYỄN HIẾU THƯƠNG B2K61 23-10-1986 BÙ ĐĂNG, BÌNH PHƯỚC
103 PHAN NGỌC HỘI B2K61 01-01-1993 BÙ ĐỐP, BÌNH PHƯỚC
104 NGUYỄN VĂN KHÁNH B2K61 05-01-1972 HỚN QUẢN, BÌNH PHƯỚC
105 TRẦN HỮU SƠN B2K61 15-04-1985 DIỄN CHÂU, NGHÊ AN
106 PHẠM MINH THẮNG B2K61 23-07-1980 BÌNH LONG, BÌNH PHƯỚC
107 LẠI VĂN TUẤN B2K61 01-01-1982 CHƠN THÀNH, BÌNH PHƯỚC
108 NGUYỄN BÁ ĐỘ B2K61 12-02-1991 LỘC NINH, BÌNH PHƯỚC
109 NGUYỄN QUỐC HƯNG B2K61 29-04-1988 HƯƠNG SƠN, HÀ TĨNH
110 NGUYỄN VĂN HỶ B2K61 10-07-1987 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
111 TRẦN ĐÌNH TÚ B2K61 04-08-1999 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
112 CHÂU BẠCH LAN THẢO B2K61 14-02-1993 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
113 NGUYỄN THỊ THANH THẢO B2K61 15-02-1993 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
114 NGUYỄN THỊ HUỆ B2K61 05-07-1982 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
115 NGUYỄN QUANG DU B2K61 30-03-1994 BỐ TRẠCH,QUẢNG BÌNH
116 TRẦN QUỐC HUY285045645 B2K61 04-04-1983 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
117 NGUYỄN QUANG CHIẾN B2K61 06-06-1984 BA VÌ,HÀ NỘI
118 NGUYỄN VĂN VỐN B2K61 19-10-1983 CHƠN THÀNH,BÌNH PHƯỚC
119 TRẦN VĂN HỖ B2K61 02-01-1982 BÙ ĐĂNG, BÌNH PHƯỚC
120 LÊ THỊ NGÁT B2K61 01-01-1977 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG