DS KHÓA HỌC

KHÓA B2K63 (BẾ GIẢNG 07/2019)

STT Họ tên học viên Khóa học Ngày sinh Địa chỉ
1 NGUYỄN QUANG DUY B2K63 16-11-1992 PHÚ RIỀNG, BÌNH PHƯỚC
2 PHẠM VĂN SINH B2K63 22-12-1980 CHƠN THÀNH, BÌNH PHƯỚC
3 BÙI SỸ NGUYÊN B2K63 01-01-1974 PHÚ RIỀNG, BÌNH PHƯỚC
4 VÕ ĐÌNH ĐẠT B2K63 23-10-2000 LỘC NINH, BÌNH PHƯỚC
5 LƯU ĐÌNH HÙNG B2K63 01-09-1989 NGHI LỘC, NGHỆ AN
6 NGUYỄN THỊ HỒNG B2K63 19-02-1989 BÌNH LỊC, HÀ NAM
7 NGUYỄN DƯƠNG QUỐC B2K63 01-06-1980 PHÚ RIỀNG, BÌNH PHƯỚC
8 TÔ QUANG NHÂN B2K63 10-02-1975 ĐỒNG XOÀI, BÌNH PHƯỚC
9 NGUYỄN THỊ HUYỀN NGỌC B2K63 31-07-1988 PHƯỚC LONG, BINH PHƯỚC
10 TRẦN THỊ NGỌC BÍCH B2K63 03-10-1992 QUẬN 2, TP HỒ CHÍ MINH
11 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRINH B2K63 14-04-1985 BÌNH LONG, BÌNH PHƯỚC
12 HỒ ĐẮC TRƯƠNG ĐỊNH B2K63 18-04-1995 BÌNH LONG, BÌNH PHƯỚC
13 VŨ VĂN BIN B2K63 01-01-1972 PHÚ GIÁO, BÌNH DƯƠNG
14 CAO VĂN THÂN B2K63 04-05-1980 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
15 LÊ TẤN PHÁT B2K63 11-08-1987 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
16 TRẦN TIẾN B2K63 28-12-1983 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
17 LÊ HOÀNG GIANG B2K63 09-12-1984 PHƯỚC LONG,BÌNH PHƯỚC
18 LÊ THỊ KIM LOAN B2K63 08-10-1987 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
19 NGUYỄN LÊ THANH NHÃ B2K63 25-03-1982 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
20 NGUYỄN VĂN UY B2K63 12-01-1998 TÂN UYÊN,BÌNH DƯƠNG
21 LÊ THỊ KIM THỦY B2K63 01-01-1988 TÂN UYÊN,BÌNH DƯƠNG
22 ĐỖ NGỌC NHI B2K63 19-04-1992 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
23 HÀ VĂN THÀNH B2K63 06-02-1987 HỚN QUẢN,BÌNH PHƯỚC
24 GIP LỶ DƯỞNG B2K63 21-05-1992 XUÂN LỘC,ĐỒNG NAI
25 NGUYỄN QUỐC VŨ B2K63 22-12-1992 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
26 NGUYỄN XUÂN QUANG B2K63 27-03-1971 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
27 THÂN VĂN THÀNH B2K63 14-04-1976 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
28 LÊ NHẤT SANH B2K63 01-01-1964 PHÚ GIÁO,BÌNH DƯƠNG
29 TRẦN THỊ KIM OANH B2K63 02-09-1994 GIAO THỦY,NAM ĐỊNH
30 NGUYỄN THÀNH ĐƯỢC B2K63 23-05-1993 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
31 ĐOÀN VĂN TÂM B2K63 01-10-1995 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
32 NGUYỄN CÔNG DANH B2K63 20-04-1986 BÌNH LONG,BÌNH PHƯỚC
33 NGUYỄN VĂN NHÃ B2K63 05-05-1959 BÌNH LONG,BÌNH PHƯỚC
34 LA PHƯỚC TƯỜNG B2K63 02-12-1984 LONG XUYÊN AN GIANG
35 PHÙNG VĂN HÙNG B2K63 01-09-1990 BÌNH LONG BÌNH PHƯỚC
36 MÃ THẾ LỮ B2K63 17-02-1990 BÌNH LONG BÌNH PHƯỚC
37 LÊ THỊ YẾN B2K63 01-01-1986 CHƠN THÀNH BÌNH PHƯỚC
38 PHẠM MỸ B2K63 01-01-1971 LỘC NINH BÌNH PHƯỚC
39 NGUYỄN THỊ THU LÊ B2K63 06-06-1972 LỘC NINH BÌNH PHƯỚC
40 LÊ VĂN TÍNH B2K63 26-10-1996 BÌNH LONG BÌNH PHƯỚC
41 TRẦN QUỐC KHANH B2K63 02-04-1986 NGÃ NĂM SÓC TRĂNG
42 VÕ ĐÌNH HẢO B2K63 17-07-1972 CHƠN THÀNH BÌNH PHƯỚC
43 PHẠM THẾ ANH B2K63 BÌNH LONG BÌNH PHƯỚC
44 TRẦN VĂN  HIỀN B2K63 21-06-1992 TÂN KỲ NGHỆ AN
45 ĐẶNG TẤN LỘC B2K63 26-02-2001 HỚN QUẢN BÌNH PHƯỚC
46 NGUYỄN THÀNH TẤN B2K63 16-09-1992 LỘC NINH BÌNH PHƯỚC
47 TRẦN THỊ LÀ B2K63 10-11-1990 ĐỒNG XOÀI BÌNH PHƯỚC
48 NGUYỄN TRỌNG MAI B2K63 22-10-1974 HỚN QUẢN BÌNH PHƯỚC
49 LƯU TRỌNG NGHĨA B2K63 20-01-1985 BÙ ĐĂNG BÌNH PHƯỚC
50 NGUYỄN VĂN TÂM B2K63 09-10-1991 TỊNH BIÊN AN GIANG
51 NGUYỄN THỊ THU PHƯỢNG B2K63 20-08-1993 BÌNH LONG BÌNH PHƯỚC
52 NGUYỄN ĐỨC LỘC B2K63 01-08-1984 BÌNH LONG BÌNH PHƯỚC
53 KIM NGỌC KHÁNH B2K63 23-01-1984 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
54 ĐIỂU ĐAY B2K63 12-05-1972 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
55 VÕ TÁ TRUNG B2K63 10-09-1993 HƯƠNG KHÊ,HÀ TĨNH
56 TRẦN VĂN HÀ B2K63 01-01-1977 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
57 NGUYỄN THỊ THUYỀN B2K63 01-08-1987 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
58 NGUYỄN THỊ KIM HOÀNG B2K63 01-08-1985 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
59 HOÀNG THỊ MƠ B2K63 03-02-2000 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
60 DƯƠNG THỊ THU TUYẾN B2K63 18-03-1990 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
61 LÊ VĂN LONG B2K63 02-10-1970 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
62 ĐỖ QUANG VĨ B2K63 07-05-1983 TRÀ BỒNG,QUÃNG NGÃI
63 NGUYỄN HỒNG THI B2K63 06-06-1977 BÙ ĐỐP,BÌNH PHƯỚC
64 NGUYỄN ANH SƠN B2K63 20-07-1983 NGHĨA ĐÀN,NGHỆ AN
65 TRẦN THỊ NINH THANH B2K63 27-06-1995 LỘC NINH,BÌNH PHƯỚC
66 NGUYỄN DƯ THIỆN NHÂN B2K63 05-07-1999 LỘC NINH,BÌNH PHƯỚC
67 TRẦN LỘC B2K63 20-07-1968 LỘC NINH,BÌNH PHƯỚC
68 ĐINH THỊ NGỌC THƯ B2K63 20-10-1981 PHÚ RIỀNG,BÌNH PHƯỚC
69 TỪ ĐỨC HOÀNG B2K63 14-04-1978 BÀU BÀNG,BÌNH DƯƠNG
70 LÊ THỊ LAN B2K63 01-04-1986 VIỆT YÊN,BẮC GIANG
71 TRẦN MINH CÔNG B2K63 28-09-1990 BÙ ĐĂNG,BÌNH PHƯỚC
72 NGUYỄN TIẾN ĐẠT B2K63 30-06-2001 ĐỒNG PHÚ,BÌNH PHƯỚC
73 LÊ TRẦN MINH ĐỨC B2K63 05-11-1982 BÌNH LONG BÌNH PHƯỚC
74 NGUYỄN THỊ NGỌC B2K63 01-01-1982 PHÚ GIÁO, BÌNH DƯƠNG
75 VÕ THỊ KIM THANH B2K63 01-04-1980 PHÚ GIÁO, BÌNH DƯƠNG
76 VÕ THỊ NGỌC XUÂN B2K63 22-04-1977 ĐỒNG XOÀI, BÌNH PHƯỚC
77 VŨ THÚY HỒNG B2K63 14-11-1981 ĐỒNG PHÚ, BÌNH PHƯỚC
78 PHAN THẾ LUÂN B2K63 04-02-1999 ĐỒNG PHÚ, BÌNH PHƯỚC
79 NGUYỄN ANH TỚI B2K63 24-02-1982 ĐỒNG HỚI, QUẢNG BÌNH
80 VŨ TRƯỜNG ĐỊNH B2K63 24-12-1986 LỘC NINH, BÌNH PHƯỚC
81 NGUYỄN VĂN HÙNG B2K63 01-01-1965 ĐỨC HÒA LONG AN
82 LƯU NGỌC TRIỀU B2K63 02-07-1978 ĐAK RLAP,DAK NONG
83 NGUYỄN LÊ QUỐC BẢO B2K63 13-11-2000 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
84 NGUYỄN TIẾN ĐẠT B2K63 15-02-2000 LỘC NINH,BÌNH PHƯỚC
85 LÊ MINH PHÚ B2K63 01-01-1990 LỘC NINH,BÌNH PHƯỚC
86 NGUYỄN QUANG B2K63 01-01-1982 ĐỒNG XOÀI,BÌNH PHƯỚC
87 HOÀNG THỊ NGỌC MAI B2K63 20-11-1994 BÙ GIA MẬP,BÌNH PHƯỚC
88 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG B2K63 04-01-1991 BÌNH LONG,BÌNH PHƯỚC
89 NGUYỄN ĐỨC ĐĂNG B2K63 06-05-1973 CÙ CHI,TPHCM
90 BÙI QUỐC NAM B2K63 05-08-1975 BÌNH LONG,BÌNH PHƯỚC
91 ĐẶNG THỊ CẨM NHUNG B2K63 01-01-1988 LỘC NINH,BÌNH PHƯỚC
92 TRẦN ĐÌNH NGUYÊN B2K63 15-12-1981 BIÊN HÒA,ĐỒNG NAI
93 HOÀNG NGỌC HOÀI B2K63 10-09-1984 PHƯỚC LONG, BINH PHƯỚC
94 NGUYỄN PHƯƠNG TOÀN B2K63 27-03-1994 CHÂU THÀNH, TIỀN GIANG
95 NGÔ THỊ THU THỦY B2K63 15-05-1973 CAO LÃNH, ĐỒNG THÁP
96 LÊ TẤN HẢI B2K63 05-12-1989 BÙ ĐĂNG, BÌNH PHƯỚC
97 MẠC THỊ THANH TRÚC B2K63 03-10-1986 BÙ ĐĂNG, BÌNH PHƯỚC
98 LÊ THỊ LIÊN B2K63 01-11-1991 PHÚ NINH,QUẢNG NAM
99 LÊ VĂN THIỆN B2K63 10-04-2000 PHÚ RIỀNG,BÌNH PHƯỚC
100 DIỆP THÀNH THUẬN B2K63 20-02-1985 BÙ ĐỐP, BÌNH PHƯỚC
101 NGUYỄN THỊ HƯƠNG XUÂN B2K63 22-02-1993 HỚN QUẢN, BÌNH PHƯỚC
102 NGUYỄN THANH NHÃN B2K63 12-06-1980 PHÚ GIÁO , BÌNH DƯƠNG
103 LÊ XUÂN VƯỢNG B2K63 01-01-1973 BÀU BÀNG , BÌNH DƯƠNG
104 BÙI KIM TRANG B2K63 13-12-1983 BÀU BÀNG , BÌNH DƯƠNG
105 BÙI VĂN YẾN B2K63 01-01-1964 PHÚ GIÁO , BÌNH DƯƠNG
106 PHAN THỊ PHẬN B2K63 01-01-1981 PHÚ GIÁO , BÌNH DƯƠNG
107 BÙI VĂN ĐẠT B2K63 01-01-1968 PHÚ GIÁO , BÌNH DƯƠNG
108 LÊ THANH LƯƠNG B2K63 05-05-1974 PHÚ GIÁO , BÌNH DƯƠNG
109 NGUYỄN THỊ HUẾ B2K63 18-11-1983 PHÚ GIÁO , BÌNH DƯƠNG
110 LÊ THỊ DUNG B2K63 01-07-1982 PHÚ GIÁO , BÌNH DƯƠNG
111 TRẦN VĂN THUẬN B2K63 30-03-1975 PHÚ GIÁO , BÌNH DƯƠNG
112 TRẦN THỊ THÚY DIỄM B2K63 19-07-1982 PHÚ GIÁO , BÌNH DƯƠNG
113 NGUYỄN MINH ĐỨC B2K63 10-07-1983 ĐỒNG PHÚ ,BÌNH PHƯỚC
114 PHẠM CÔNG THÀNH B2K63 20-10-2000 BÀU BÀNG , BÌNH DƯƠNG
115 NGUYỄN HỮU ĐỨC B2K63 06-03-2001 BÀU BÀNG , BÌNH DƯƠNG
116 MAI NGỌC BÉ B2K63 10-10-1989 PHÚ GIÁO , BÌNH DƯƠNG
117 NGUYỄN THỊ THỦY B2K63 16-08-1978 PHÚ GIÁO , BÌNH DƯƠNG
118 LÊ THANH VŨ B2K63 14-09-1996 PHÚ GIÁO , BÌNH DƯƠNG
119 LÊ VĂN TRỊ B2K63 23-06-1985 PHÚ GIÁO , BÌNH DƯƠNG
120 LÊ QUANG ĐAO B2K63 17-05-1990 PHÚ GIÁO , BÌNH DƯƠNG