DS KHÓA HỌC

KHÓA B2K67 (BẾ GIẢNG 11/2019)

STTHọ tên học viênKhóa họcNgày sinh
1NGUYỄN KIM HOÀNGB2K6710-10-1984
2NGUYỄN VĂN LONGB2K6710-09-1974
3PHẠM QUỐC KHANHB2K6727-07-1992
4LÊ VĂN PHẾTB2K6712-02-1989
5THÁI BÌNH PHỤNGB2K6718-03-1989
6BÙI ĐỨC ANHB2K6702-01-1985
7NGUYỄN HÒA ĐỒNGB2K6728-05-1966
8NÔNG VĂN THẮNGB2K6721-02-2001
9LUÂN QUANG KHẢIB2K6712-08-1993
10LƯƠNG VĂN HÈB2K6730-03-1973
11LƯƠNG VĂN THỌB2K6701-01-1963
12CỔ VĂN VĨNHB2K6715-06-1970
13NGUYỄN THỊ ANH ĐÀOB2K6705-02-1990
14TẠ VĂN THÁIB2K6701-01-1979
15NGUYỄN THANH BÌNHB2K6701-01-1967
16PHAN THỊ THANH TÂMB2K6720-04-1985
17TRỊNH THỊ MAIB2K6704-11-1976
18LÊ THỊ BÍCH PHƯỢNGB2K6706-09-1988
19DƯƠNG THỊ HUÊB2K6724-07-1979
20TRẦN BÁ GIANGB2K6720-10-1980
21ĐẶNG NGỌC HÓAB2K6728-10-1974
22NGUYỄN THỊ MƠB2K6715-10-1983
23HỒ THỊ ƯƠM BÔNGB2K6724-02-1985
24HÀ THỊ MỸ LỰUB2K6717-03-1987
25TRẦN THỊ THIB2K6717-10-1978
26DƯƠNG TRUNG THÀNHB2K6720-10-1985
27NGUYỄN MINH PHÚB2K6707-08-1987
28LỤC VĂN THỊB2K6713-02-1981
29DƯƠNG THỊ PHƯƠNG THÙYB2K6727-07-1983
30NGUYỄN ĐẠI QUANGB2K6701-01-1986
31HÀ THỊ MẾNB2K6726-08-1990
32LÊ HUY NAMB2K6725-12-1987
33NGUYỄN THỊ THÚY HẰNGB2K6701-11-1982
34TRƯƠNG VĂN HUẤNB2K6701-01-1983
35PHAN THANH TÒNGB2K6702-01-1961
36TRỊNH CÔNG PHIB2K6720-03-1964
37HOÀNG NGỌC LONGB2K6712-03-1995
38LÊ QUANG MINHB2K6702-09-1977
39NGUYỄN THỊ KIM THƯB2K6721-04-2001
40DƯƠNG ĐẠI THẮNGB2K6711-03-1996
41VŨ VĂN YẾNB2K6719-08-1985
42TRỊNH THỊ THU HÀB2K6704-08-1998
43PHẠM ĐỨC NAMB2K6701-06-1990
44ĐINH TRUNG HIẾUB2K6704-02-1977
45LÊ ĐOÀN THIỆNB2K6719-12-1993
46PHẠM THỊ LIÊNB2K6715-05-1976
47LƯƠNG ÁNH PHƯƠNGB2K6722-02-1999
48LÊ QUỐC HẬUB2K6730-07-1989
49LÊ QUỐC VIỆTB2K6712-10-1990
50NGUYỄN THỊ THANH THÚYB2K6713-12-1997
51NGUYỄN ĐỨC VĂNB2K6723-06-1992
52NGUYỄN VĂN MINHB2K6715-09-1988
53HOÀNG VĂN ANB2K6702-08-1964
54PHẠM ĐÌNH TUẤNB2K6712-06-1991
55LÊ THANH TÙNGB2K6701-01-1988
56ĐẶNG TẤN TÀIB2K6723-07-2001
57MAI VĂN TÌNHB2K6728-01-1993
58HÀ DUY KHÁNHB2K6705-06-1966
59ĐIỂU THỨCB2K6712-08-1991
60BÙI XUÂN BẮCB2K6731-05-1987
61NGUYỄN VĂN HUỆB2K6710-05-1959
62TRIỆU VĂN KIMB2K6728-02-1989
63LƯƠNG QUỐC CƯỜNGB2K6730-04-1983
64PHẠM TIÊN PHONGB2K6701-11-1979
65ĐÀO XUÂN THANHB2K6720-09-1988
66LÊ TÚ NGỌCB2K6715-04-1985
67HỒ HÙNG DŨNGB2K6701-01-1970
68TRẦN THỊ BÍCH PHƯỢNGB2K6705-05-1983
69NGUYỄN HÙNG ANHB2K6725-08-1985
70PHAN CÔNG ĐỨCB2K6710-09-1982
71DƯƠNG QUỐC HÙNGB2K6722-07-1991
72LÊ VĂN KHIÊMB2K6704-03-1990
73PHẠM THỊ LIỄUB2K6701-01-1979
74VÕ THỊ NGỌCB2K6726-09-1990
75HOÀNG LUYẾNB2K6725-08-1985
76NGUYỄN THỊ THẬTB2K6726-04-1982
77THẠCH THANH TÙNGB2K6701-01-1986
78NGUYỄN THỊ THÚY DUYB2K6714-02-1990
79LƯU THỊ HỒNG LÝB2K6719-08-1988
80TRẦN THỊ DIỄM PHƯƠNGB2K6727-01-1985
81NGUYỄN AN KHANGB2K6706-02-1998
82VƯƠNG THÀNH GIANGB2K6725-06-1984
83NGUYỄN SỸ PHƯƠNG LINHB2K6715-10-1986
84NGUYỄN TÂN THẠCHB2K6722-03-2000
85TRẦN VĂN HIỆPB2K6729-12-1989
86NGUYỄN THỊ CẨM NHUNGB2K6725-08-1989
87PHẠM THANH ĐỨCB2K6718-01-1992
88NGUYỄN DUY HỒNGB2K6723-10-1988
89NGUYỄN VĂN NHÂNB2K6710-03-1992
90TRẦN VĂN TĨNHB2K6704-04-1986
91NGUYỄN HỮU HÙNGB2K6703-10-1984
92LƯƠNG XUÂN CẢIB2K6701-04-1990
93NGUYỄN TRUNG KHÁNHB2K6711-10-1994
94TRẦN ĐĂNG BÍCHB2K6702-02-1984
95ĐỖ THỊ HẰNGB2K6727-09-1997
96NGUYỄN BÁ TÀIB2K6721-03-1993
97NGUYỄN HẢI TRIỀUB2K6702-09-1996
98NGUYỄN VĂN ĐĂNGB2K6722-02-1993
99DƯƠNG THỊ MYB2K6730-06-1992
100VÕ QUÝ TÍNB2K6701-10-1989
101TỐNG HUY THÁIB2K6711-09-1985
102LÊ VĂN HỒNGB2K6701-01-1962
103NGUYỄN VĂN BẰNGB2K6718-08-1988
104ĐIỂU HUY SANGB2K6701-05-1986
105ĐOÀN CÔNG TRÁCHB2K6726-05-1980
106NGUYỄN TRỌNG CHÂUB2K6707-03-1972
107NGUYỄN ANH THUB2K6706-10-2001
108LÊ CÔNG CHINHB2K6710-06-1986
109PHAN THỊ DIỆU HIỀNB2K6722-04-1983
110CAO KIÊN CƯỜNGB2K6701-01-1977