DS KHÓA HỌC

KHÓA B2K68 (BẾ GIẢNG 11/2019)

STTHọ tên học viênKhóa họcNgày sinh
1HOÀNG VĂN DŨNGB2K68 
2NGÔ VĂN THÀNHB2K6814-10-1997
3NGUYỄN THANH KHOAB2K6813-09-1998
4LÊ XUÂN TOÀNB2K6801-06-1987
5NGUYỄN PHÚC TÚB2K6808-06-1984
6PHAN TẤN PHÚB2K6827-08-1984
7HUỲNH NGỌC SỸ TÂNB2K6802-01-1993
8ĐỖ NGỌC CƯỜNGB2K6801-01-1958
9PHẠM VĂN THÀNHB2K6801-01-1974
10ĐÀO THỊ HỒNGB2K6805-10-1984
11LÊ VĂN RỠB2K6801-01-1973
12ĐÀO THỊ THÚYB2K6809-04-1988
13LÝ QUỐC PHONGB2K6814-11-1979
14HÀ VĂN THUẬNB2K6805-06-1987
15LÊ MINH HẢIB2K6802-03-1980
16NGÔ DUY KHÁNHB2K6808-09-1986
17CAO TUẤN LỰCB2K6809-03-1989
18TRẦN THỊ MINH THUB2K6806-01-1988
19ĐỖ VĂN TRĨNHB2K6805-09-1984
20NGUYỄN VĂN LINHB2K6825-11-1995
21PHẠM VĂN ĐỘB2K6810-06-1977
22TRƯƠNG THỊ TUYẾTB2K6812-06-1984
23VŨ THANH TÙNGB2K6819-08-1980
24TRỊNH TÀIB2K6801-01-1965
25ĐỖ TUẤN ANHB2K6820-05-1993
26VŨ XUÂN KIÊNB2K6821-05-2001
27NGUYỄN THỊ HOAB2K6823-01-1968
28MAI TUẤN DŨNGB2K6816-08-1993
29PHẠM NGỌC TRÂMB2K6801-01-1981
30NGUYỄN BÁ TRUNGB2K6827-10-1992
31PHẠM ĐỨC TUẤNB2K6819-08-1980
32TRẦN VĂN HINHB2K6801-01-1968
33NGUYỄN THỊ KIM ÁNHB2K6822-07-1980
34TÔ THỊ THÊUB2K6820-05-1986
35NGUYỄN VĂN THẮNGB2K6810-03-1995
36PHÙNG VŨ HÀN PHONGB2K6805-12-1986
37NGUYỄN HOÀNG HẢIB2K6801-01-1961
38HỒ ANH ĐỨCB2K6818-02-1991
39LÊ THỊ DIỄM THUB2K6801-01-1981
40TRẦN VĂN KHƯƠNGB2K6811-01-1965
41TRƯƠNG MINH HÀOB2K6811-07-2000
42HOÀNG THỊ HỒNG TRANGB2K6827-07-1977
43NGUYỄN VĂN PHONGB2K6801-01-1973
44PHAN DUY HÒAB2K6809-12-1998
45ĐOÀN QUANG TOÀNB2K6812-05-1998
46DƯƠNG VĂN THẮNGB2K6803-12-1998
47TRIỆU CAO BẰNG GIANGB2K6827-01-1998
48TRẦN LÊ NGỌC CẨM TÚB2K6820-12-1991
49TRẦN TUẤN VŨB2K6806-08-1991
50NGUYỄN THU HÀB2K6813-10-1983
51PHẠM HỒNG ANHB2K6830-04-1982
52NGUYỄN ĐỨC HẢIB2K6813-06-1976
53TRẦN VĂN THỚIB2K6830-07-1990
54ĐỖ THỊ ÁNHB2K6802-10-1982
55PHÙNG VINH ANB2K6812-04-1980
56THÁI THANH HOÀNGB2K6801-10-2001
57HUỲNH NGỌC HÒAB2K6827-12-1979
58NGUYỄN HỮU LỘCB2K6815-01-2001
59VĂN CÔNG VĨNHB2K6831-12-1983
60TRẦN TÙNG ANHB2K6825-11-1986
61CHUNG VĂN KHÁNHB2K6826-11-1991
62VĂN CÔNG HÙNGB2K6818-06-1991
63THẠCH SƠN ĐỘB2K6815-07-1998
64CAO THỊ HIỀNB2K6810-10-1967
65HUỲNH VĂN QUÍB2K6801-01-1985
66VŨ THANH LONGB2K6820-07-1972
67NGUYỄN HỒ VĂN KHỞIB2K6826-11-1987
68TRƯƠNG VĂN DŨNGB2K6801-01-1968
69NGUYỄN VĂN TRIỆUB2K6805-10-1977
70VƯƠNG TRUNG KIÊNB2K6820-05-1974
71ĐIỂU SƠNB2K6810-11-1986
72ĐIỂU BONB2K6801-01-1972
73PHẠM VĂN HẠNHB2K6830-05-1984
74TRƯƠNG VĂN BÍCHB2K6818-07-2000
75NGUYỄN DUY HẠB2K6802-10-2000
76NGUYỄN THANH DŨNGB2K6812-03-1978
77NGUYỄN VIỆT THẮNGB2K6806-07-1981
78TRẦN THỊ QUÝ CHÂUB2K6807-05-1989
79ĐIỂU PHUMB2K6801-01-1986
80HOÀNG ĐÌNH TUẤNB2K6823-10-1991
81HOÀNG VŨ SƠN HẢIB2K6802-09-1993
82NGUYỄN THỊ KIM CHIB2K6817-11-1991
83NGUYỄN HOÀI TÂMB2K6809-03-1986
84NGUYỄN THÀNH CÔNGB2K6801-01-1975
85ĐẶNG DŨNGB2K6821-02-1987
86PHẠM THỊ THANHB2K6801-07-1983
87ĐỖ THỊ HƯỜNGB2K6824-10-1979
88NGUYỄN VĂN THẮNGB2K6810-03-1984
89NGUYỄN VĂN TÂMB2K6801-05-1980
90TRẦN THỊ ÁNH NGUYỆTB2K6815-03-1994
91LƯỜNG VĂN THUẬTB2K6810-10-1986
92NGHIÊM THỊ THẮMB2K6802-03-1991
93NGUYỄN THÀNH TÂMB2K6829-10-1981
94ĐÀM HỮU HÙNGB2K6816-08-2000
95NGUYỄN MINH QUÝB2K6810-08-1989
96NGUYỄN THỊ PHIB2K6830-07-2001
97NGUYỄN HUY TIẾNB2K6823-12-1986
98ĐẶNG THỊ HUYỀN TRÂMB2K6830-06-1990
99ĐỖ ĐÌNH HIỆPB2K6830-03-1983
100BÙI THỊ BÉ QUYÊNB2K6810-06-1988
101THẠCH TRUNG BÌNHB2K6820-05-1993
102SẦM VĂN MẠNHB2K6824-08-1980
103ĐẶNG THỊ HẠNHB2K6822-08-1979
104PHAN CÔNG DANHB2K6810-03-1985
105PHAN THỊ KIỀUB2K6801-01-1985
106NGUYỄN MINH VŨB2K6817-04-1984
107TRẦN VĂN PHÚB2K6804-06-1992
108CHU TRUNG HIẾUB2K6801-08-1996
109HOÀNG VĂN QUÂNB2K6801-01-1975
110LƯƠNG VĂN TRƯỜNGB2K6825-12-1977
111LÊ THANH HÒAB2K6817-10-1961
112ĐOÀN THANH LAMB2K6809-11-1991
113TRƯƠNG HIẾU TRỌNGB2K6811-10-0984
114TRẦN THỊ BÍCH NGỌCB2K6824-12-1989
115LÊ VĂN TRƯỜNG CHINHB2K6822-11-1994
116CHÂU VĂN BAYB2K6801-01-1952
117LƯU THANH BẤTB2K6801-01-1988
118LÊ QUANG PHÚCB2K6804-10-2001
119LÊ NGỌC PHƯƠNGB2K6813-11-2001
120VÕ THỊ TÂMB2K6809-02-1984