DS KHÓA HỌC

KHÓA B2K69 (BẾ GIẢNG 12/2019)

STTHọ tên học viênKhóa họcNgày sinh
1NGÔ ĐĂNG MINHB2K6901-01-1972
2NGUYỄN MINH THUẬNB2K6906-06-1990
3TRẦN THỊ TUYẾT MAIB2K6905-09-1980
4TRỊNH DUY NGÂNB2K6920-07-1969
5NGUYỄN ĐÌNH LONGB2K6920-04-1988
6PHẠM VĂN HÒAB2K6920-07-1969
7BÙI THỊ THANH BÌNHB2K6928-09-1981
8NGUYỄN THỊ NGỌC TÚB2K6906-06-1985
9NGUYỄN HOÀI NAMB2K6901-06-1997
10ĐIỂU SÔNB2K6901-01-1964
11BÙI VĂN TRƯỜNGB2K6917-03-1983
12ĐIỂU KÉB2K6901-01-1970
13ĐẶNG QUỐC XƯƠNGB2K6912-04-1971
14NGUYỄN THỊ TRANGB2K6905-06-1993
15PHẠM THỊ DUNGB2K6906-02-1982
16TRẦN NGỌC THÀNHB2K6901-11-1979
17NGUYỄN PHÚ HIỆPB2K6921-04-1989
18ĐIỂU NGỌC HẢIB2K6904-04-1999
19TRẦN NGỌC TÂMB2K6930-10-2000
20HOÀNG XUÂN QUÝB2K6905-01-1982
21NGUYỄN THANH BÌNHB2K6901-01-1984
22TRẦN THỊ KIM LIÊNB2K6916-02-1990
23HỒ QUANG HUYB2K6920-05-1997
24LÊ NGỌC VŨB2K6922-08-1991
25ÔN VĂN THIỆNB2K6912-08-1980
26ĐỖ QUỐC THANHB2K6920-10-1996
27ĐINH NHO QUỐC ĐẠTB2K6929-01-1998
28ĐINH VĂN CHÍNHB2K6916-12-1963
29TRẦN THỊ CẨM NHUNGB2K6920-12-1984
30HOÀNG THỊ THẢOB2K6901-01-1983
31ĐẶNG NGỌC KHOÁIB2K6920-08-1965
32MAI THỊ HỒNG THƯƠNGB2K6904-10-1990
33ĐẶNG THỊ BÍCHB2K6901-01-1970
34LÊ HOÀNG ANH TÚB2K6907-10-1997
35TẠ VĂN HỮUB2K6920-05-1967
36TRỊNH KHẢB2K6901-02-1961
37PHẠM ĐÌNH VŨB2K6901-01-1996
38NGUYỄN NGỌC CHỨCB2K6922-09-1993
39PHẠM VĂN THANH TÂMB2K6908-06-1982
40ĐẶNG TẤN PHÚCB2K6927-05-1989
41NGÔ THỊ HỒNG NHUNGB2K6908-04-1993
42HOÀNG THỊ TĨNHB2K6920-05-1962
43HỒ VĂN TIẾNB2K6906-12-1980
44LÊ DOÃN ANB2K6915-09-1974
45PHAN VĂN BÌNHB2K6901-08-1984
46HỨA NGUYỄN MINH TUẤNB2K6901-04-1999
47VÕ NHẬT PHIB2K6915-08-1990
48HUỲNH VĂN TÍCHB2K6915-08-1993
49TÔ VĂN ÚTB2K6919-05-1982
50LÊ VĂN LUÂNB2K6930-11-2001
51NGUYỄN VĂN THANH ANB2K6926-06-1997
52ĐINH THỊ THU HƯƠNGB2K6903-03-1982
53NGUYỄN MINH TÂMB2K6901-01-1978
54HỒ THỊ LIÊNB2K6902-01-1975
55HÀ THỊ YẾN LINHB2K6927-05-1989
56TRẦN VĂN NHÀNB2K6901-01-1976
57ĐIỂU MINH TUẤNB2K6912-10-1996
58NGUYỄN CHÍ CÔNGB2K6927-04-1983
59LÊ NHƯ ĐỊNHB2K6914-09-1987
60TRẦN HOÀNG QUỐC HUYB2K6911-07-2001
61HOÀNG THỊ THUB2K6927-04-1986
62PHẠM THẾ CÔNGB2K6915-10-1979
63NGUYỄN THANH HÀB2K6901-01-1991
64NGUYỄN HỮU TRIỀUB2K6913-09-2001
65NGUYỄN VĂN SÁNGB2K6917-11-1988
66LÊ HỮU CƯỜNGB2K6901-01-1980
67PHẠM PHƯƠNGB2K6901-01-1975
68PHẠM NGỌC HỒNGB2K6922-09-1973
69NGUYỄN THỊ HÀB2K6901-05-1979
70NGUYỄN TRỌNG HIẾUB2K6916-11-1999
71TRẦN THỊ HOÀIB2K6906-07-1985
72ĐIỂU MINHB2K6903-09-1993
73NGUYỄN THANH HOÀNGB2K6911-08-2001
74LÊ NAM TRUNGB2K6928-01-1992
75MAI THẾ HUYB2K6916-12-2001
76NGUYỄN TUẤN VŨB2K6920-05-1990
77CAO THỊ THẮMB2K6909-09-1979
78TRẦN THANH NHÃB2K6901-01-1983
79BÙI VĂN CƯỜNGB2K6924-05-1988
80NGÔ NGỌC TRUNGB2K6919-10-1985
81NGUYỄN VĂN QUYỀNB2K6909-02-1986
82LÝ THỊ THU HÒAB2K6912-08-1981
83THIỀU THỊ CẨM ĐOANB2K6915-06-1992
84KHƯU MINH TUẤNB2K6921-07-1985
85ĐẶNG VĂN TIẾNB2K6927-09-1992
86DIỆP HOÀNG ĐANGB2K6901-01-1991
87NGUYỄN THANH PHONGB2K6924-02-1984
88PHAN VĂN LỘCB2K6909-05-1982
89NGUYỄN BÁ NHUẬNB2K6923-03-1994
90HOÀNG VĂN NẮMB2K6914-07-1989
91PHẠM DUY HƯNGB2K6915-09-1979
92LÊ VĂN LÂMB2K6902-02-1990
93NGUYỄN MAI PHI CÔNGB2K6901-04-1986
94HOÀNG ANH THÁIB2K6910-05-1995
95BÙI VĂN SƠNB2K6904-03-1978
96LÊ THANH ĐÀB2K6921-07-1986
97NGUYỄN NGỌC CHÂUB2K6921-09-1986
98LINH TRIỆU THÀNH CAOB2K6903-03-1998
99NGUYỄN DUY SƠNB2K6901-01-1980
100TRẦN DANH CƯỜNGB2K6905-10-1977
101NGUYỄN NGHĨA LÝB2K6922-07-1990
102NGUYỄN VĂN HÀB2K6906-09-1976
103NGUYỄN VĂN TIẾNB2K6924-05-1994
104NGUYỄN NGỌC NGHĨAB2K6902-12-1991
105NGUYỄN CÔNG BẰNGB2K6918-09-2001
106PHẠM TRỌNG NGHĨAB2K6917-03-1997
107THIỀU ĐÌNH THÀNHB2K6908-04-1965
108NGHIÊM VĂN HÒAB2K6910-10-1978
109NGUYỄN THỊ HUỆB2K6913-05-1983
110NGUYỄN VĂN ĐÀB2K6923-10-2001
111NGUYỄN THÀNH TÀIB2K6929-09-2000
112HỒ HẢI NAMB2K6908-10-1989
113PHẠM VĂN BÌNHB2K6902-09-1976
114HỒ NGỌC HOÀNGB2K6905-10-1990
115TRẦN CAO MINH NHẬTB2K6911-08-1999
116CAO LÂM TRƯỞNGB2K6926-09-1995
117TRẦN NGỌC HÀB2K6901-07-1988
118LƯƠNG VĂN THANHB2K6910-09-1989
119TRẦN THỊ MAIB2K6923-09-1983
120NGUYỄN VĂN HỢPB2K6905-10-1983