DS KHÓA HỌC

KHÓA B2K70 (BẾ GIẢNG 01/2019)

STTHọ tên học viênKhóa họcNgày sinh
1LÊ THỊ KIỀU OANHB2K7013-08-1983
2BÙI VĂN HƯNGB2K7011-07-1989
3TRƯƠNG THỊ THANH DUNGB2K7029-06-1982
4ĐOÀN MINH ĐỨCB2K7020-08-2001
5LÊ SĨ THIB2K7020-10-1971
6NGUYỄN CHIẾN DŨNGB2K7026-03-1963
7HUỲNH THỊ NHƯ XINHB2K7001-01-1993
8ĐẶNG MINH HÙNGB2K7027-09-1989
9LÊ XUÂN CƯỜNGB2K7009-12-1985
10TRẦN THỊ THANH XUÂNB2K7001-01-1989
11TRỊNH ĐÌNH TOẢNB2K7001-07-1985
12TRƯƠNG THỊ HẠNHB2K7012-12-1991
13TRƯƠNG TIỂU MYB2K7003-10-1995
14PHẠM VĂN TOÁNB2K7011-08-1985
15PHẠM VĂN PHƯƠNGB2K7023-06-1990
16TRẦN THỊ CẨM NHUNGB2K7020-11-1982
17NGUYỄN THỊ NGỌC DUNGB2K7006-11-1985
18PHAN THỊ HOÀIB2K7016-04-1990
19VÕ THÀNHB2K7012-04-1988
20TRẦN VĂN TUẤNB2K7010-09-1987
21LÂM DUY TÂNB2K7001-12-1989
22NGUYỄN THỊ NHỚB2K7001-01-1990
23ĐỖ VĂN INHB2K7001-01-1984
24PHÙNG THỊ HÒAB2K7001-01-1984
25NGUYỄN PHI HÀB2K7001-01-1985
26NGUYỄN VĂN HÀB2K7016-09-1987
27PHẠM THỊ THANHB2K7002-04-1981
28NGUYỄN VĂN SƠNB2K7001-01-1988
29NGUYỄN VĂN PHƯƠNGB2K7001-12-1988
30NGUYỄN ĐÌNH CHÍB2K7001-01-1972
31NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNGB2K7017-08-1992
32LÊ TUẤN DŨNGB2K7004-04-1971
33ĐINH TIẾN MẠNHB2K7027-05-1988
34HOÀNG THỊ DUNGB2K7017-12-1994
35HUỲNH THANH THẾB2K7006-01-1990
36TRẦN TRỌNG TIẾNB2K7025-09-1998
37DƯƠNG THỊ HỒNG YÊNB2K7030-11-1987
38PHẠM VĂN LỢIB2K7013-01-1972
39LƯƠNG THỊ THUB2K7006-06-1986
40VŨ ĐÌNH TRƯỜNGB2K7015-12-1992
41VŨ ĐÌNH BÌNHB2K7024-09-1984
42BÙI NGỌC LINHB2K7014-02-1989
43HOÀNG ĐÌNH TOÀNB2K7004-07-1982
44NÔNG QUỐC KHÁNHB2K7019-08-1998
45NÔNG QUỐC KHẢIB2K7008-06-2001
46LÊ NGỌC YÊNB2K7001-01-1986
47LÊ VĂN HÒAB2K7015-04-1966
48NGUYỄN VĂN MINHB2K7001-08-1987
49NGUYỄN MINH PHÚB2K7024-05-2001
50ĐOÀN THỊ HẠNHB2K7001-01-1991
51HOÀNG TRÍ DŨNGB2K7007-12-1986
52HUỲNH ANH DUYB2K7010-10-1997
53LÊ THỊ NGAB2K7009-03-1985
54TRẦN THỊ THỦY TIÊNB2K7007-04-1984
55HUỲNH THANH XUÂNB2K7017-01-1978
56HÀ THU CÚCB2K7016-02-1981
57THẠCH LINHB2K7004-02-1991
58NGUYỄN THỊ THÙY DUNGB2K7012-01-1986
59LÊ ANH TÚB2K7001-01-1986
60HUỲNH TUẤN ANHB2K7014-06-1997
61PHẠM VĂN GIANGB2K7001-01-1988
62TẠ THỊ THU HÀB2K7010-06-1984
63HOÀNG THỊ LANB2K7020-02-1977
64LÊ THỊ PHƯƠNG THẢOB2K7001-02-1984
65TRẦN NGỌC HẢIB2K7020-09-1975
66NGUYỄN TIẾN TUẤNB2K7020-04-1983
67HOÀNG THỊ THANH SƯƠNGB2K7006-01-1981
68VÕ THỊ KIỀU OANHB2K7016-12-1980
69TRƯƠNG KHẮC PHIB2K7018-01-2001
70NGUYỄN VĂN THẮNGB2K7001-01-1982
71VŨ VĂN KHANHB2K7011-02-1976
72PHAN THỊ THANH NƯƠNGB2K7026-06-1984
73PHẠM MINH HÒAB2K7013-03-1988
74PHẠM THỊ HÒAB2K7001-01-1981
75NGHIÊM XUÂN PHONGB2K7004-12-1984
76LƯU THỊ THU HIỀNB2K7020-10-1982
77NGUYỄN THỊ THẢO MYB2K7001-01-1976
78TRƯƠNG KIM THANHB2K7019-10-1979
79NGUYỄN VĂN QUÝB2K7023-07-1978
80ĐÀO VĂN ANHB2K7028-11-1977
81TRẦN XUÂN KHANGB2K7019-10-1980
82ĐỖ TRỌNG LỰCB2K7010-07-1980
83BÙI THỊ THU HÀB2K7024-04-1983
84LÊ THỊ THUẬNB2K7028-10-1982
85NGUYỄN CHÍ BẢOB2K7019-11-1999
86PHẠM NGỌC NINHB2K7027-11-1987
87PHÙNG THANH DƯƠNGB2K7018-08-1982
88NGUYỄN VĂN CƯỜNGB2K7009-09-1986
89HUỲNH NHẬT PHIB2K7016-12-1994
90LƯƠNG VĂN THIỆNB2K7028-02-1961
91HỒ QUANG KHANB2K7002-05-2000
92LÊ VĂN MƯỜIB2K7015-02-1974
93TRẦN DUY ẨNB2K7005-11-1977
94LÊ THỊ ÁNH TUYẾTB2K7026-05-1990
95TRẦN THỊ NGUYỆT HẰNGB2K7004-04-1982
96NGUYỄN MINH ĐẠTB2K7001-01-1989
97NGUYỄN THỊ THÙY LIÊNB2K7027-02-1990
98ĐỖ LỢIB2K7001-02-1958
99NGUYỄN ANH TUẤNB2K7012-04-1972
100BÙI QUANG HẢIB2K7013-04-1983
101NGUYỄN TIẾN ĐỨCB2K7025-03-2000
102NGUYỄN VĂN TỚIB2K7001-01-1974
103NGUYỄN VĂN QUÝB2K7022-10-2001
104HOÀNG VĂN QUANGB2K7020-05-1978
105PHẠM NGỌC KHÁNHB2K7010-10-1975
106VÕ THỊ KIỀU LINHB2K7026-09-1993
107LÊ VĂN NHÂNB2K7031-12-1985
108NGUYỄN THỊ THANH HÀB2K7025-02-1979
109PHẠM NGỌC THANHB2K7020-04-1976
110PHẠM DUY LINHB2K7010-04-1993
111NGUYỄN ĐÌNH ANB2K7007-01-1958
112HOÀNG VĂN CANHB2K7001-07-1987
113TRIỆU THÙY DUYÊNB2K7023-09-1991
114QUAN THỊ THU HẰNGB2K7006-02-1984
115NGUYỄN THÀNHB2K7007-09-1971
116NGUYỄN THỊ THỦYB2K7004-03-1978
117TẠ MẠNH VƯƠNGB2K7021-05-1976
118LÊ BÁ TUẤNB2K7003-09-1962
119NGUEY64N ĐỨC TUẤNB2K7020-09-1991
120TRỊNH MINH TÌNHB2K7016-02-2001