DS KHÓA HỌC

KHÓA B2K72 (BẾ GIẢNG 02/2020)

STTHọ tên học viênKhóa họcNgày sinh
1NGUYỄN THỊ DUNGB2K7207-08-1991
2NGUYỄN MẠNH GIỎIB2K7209-10-1959
3NGÔ THỊ THÊMB2K7207-02-1980
4NGUYỄN THANH HẬUB2K7220-09-1991
5LÊ VĂN CÔNGB2K7217-07-1989
6LÊ THỊ MỸ PHƯƠNGB2K7211-03-1977
7NGUYỄN VĂN LONGB2K7201-01-1966
8LÊ PHƯỚC KHOAB2K7231-05-1989
9THIỀU THANH MINHB2K7221-05-1988
10NGUYỄN VIẾT QUỐC HUYB2K7213-12-1988
11NGUYỄN ĐÌNH KHẢIB2K7214-08-1988
12NGUYỄN VĂN TÂNB2K7201-01-1993
13NGUYỄN VĂN SÁUB2K7204-03-1986
14VŨ SỸ LƯƠNGB2K7201-01-1971
15LÊ HUY KAB2K7201-01-1986
16ĐẶNG TIẾN CHINHB2K7201-01-1957
17NGÔ THỊ CẨM THUB2K7217-02-1995
18PHẠM VĂN CHUNGB2K7212-10-2000
19NGUYỄN THỊ HÀIB2K7204-07-1995
20TRẦN THỊ LƯỢTB2K7202-03-1984
21NGUYỄN THỊ KHUYÊNB2K7224-02-1988
22NGUYỄN THỊ HÀB2K7231-07-1986
23NGUYỄN THỊ THÙYB2K7219-05-1993
24ĐỖ THÀNH ĐỊNHB2K7201-01-1992
25ĐỖ THỊ NGAB2K7219-11-1988
26NGUYỄN THỊ THƠMB2K7221-07-1988
27HÀ HUY LÝB2K7201-02-1954
28ĐÀM THỊ HOA BIÊNB2K7201-10-1992
29PHẠM THỊ HOÀI THUB2K7213-11-2000
30NGUYỄN THANH PHONGB2K7215-10-2001
31MAI QUỐC DŨNGB2K7211-10-2000
32MAI VĂN THANHB2K7206-01-1991
33NGUYỄN MINH TÂMB2K7208-10-1994
34HOÀNG TRUNG ĐỨCB2K7219-03-1993
35NGUYỄN VĂN HÀB2K7220-10-1986
36NGUYỄN CÔNG HỮUB2K7205-06-1989
37HỒ NGỌC MINHB2K7213-04-1989
38LÊ VĂN NAMB2K7210-09-1987
39PHẠM VŨ GIANGB2K7211-05-1983
40NGUYỄN THỊ HỒNGB2K7215-11-1972
41NGUYỄN NGỌC SƠNB2K7221-04-1984
42LÊ THANH TÙNGB2K7220-02-1976
43TRƯƠNG THẾ ĐÔNGB2K7224-05-1999
44NGUYỄN THỊ BÍCH HOÀNGB2K7201-01-1980
45NGUYỄN QUYÊT CHIẾNB2K7212-10-1994
46ĐẶNG THỊ MIẾNB2K7210-02-1999
47TRẦN TRUNG HIẾUB2K7210-05-1992
48VÕ HUỲNH MINH TRÍB2K7225-04-1976
49VŨ VĂN TUẤNB2K7220-09-1996
50TRẦN CAO VÂNB2K7231-12-1968
51LÊ THỊ THÚYB2K7228-02-1980
52NGUYỄN THANH THÚYB2K7225-11-1988
53TRẦN THỊ DUYÊNB2K7221-03-1985
54NGUYỄN ĐỨC THÁIB2K7229-04-1958
55ĐÀO XUÂN HIẾNB2K7210-03-1985
56LÊ THỊ HƯƠNGB2K7209-09-1982
57VĂN MINH QUỐCB2K7228-09-1979
58VŨ THỊ LỆB2K7205-07-1982
59LÊ VĂN ANB2K7215-11-1990
60NGUYỄN VĂN HIỀNB2K7218-08-1980
61NGUYỄN HỮU HƯƠNGB2K7215-05-1983
62NGUYỄN XUÂN VINHB2K7201-04-1983
63NGUYỄN THANH LIÊMB2K7204-10-1983
64HUỲNH NGỌC TÂMB2K7215-10-1971
65NGUYỄN KÍNHB2K7226-07-1981
66NGUYỄN BÁ DƯƠNGB2K7210-03-1985
67PHẠM THỊ THÀNHB2K7202-09-1987
68NGUYỄN MIN TÂNB2K7209-11-1994
69NGUYỄN VĂN ĐẠTB2K7201-01-1988
70HỒ CÔNG MINHB2K7231-08-1981
71HÀ QUANG TUỆB2K7227-01-1994
72NGÔ TÁN LỘCB2K7220-03-1993
73HOÀNG ANH TUẤNB2K7215-11-1980
74LÂM TÚ TRINHB2K7217-09-1984
75NGUYỄN VĂN DƯƠNGB2K7201-01-1990
76ĐINH VĂN QUÝB2K7222-04-1994
77PHẠM VĂN HẬUB2K7201-01-1998
78TRẦN VĂN HUÂNB2K7201-01-1972
79NGUYỄN PHƯỚC HIẾUB2K7230-08-1990
80LÊ HIẾNB2K7201-01-1976
81LÊ QUANG NGUYÊN QUANGB2K7210-10-1990
82PHAN XUÂN DỊUB2K7212-07-1986
83ĐINH THỊ KIM HUỆB2K7214-09-1991
84TRẦN ĐÌNH TÚB2K7220-01-1977
85NGÔ THỊ HUYẾNB2K72 
86QUẢN VĂN HẬUB2K7206-10-1978
87VÕ VĂN TỤB2K7217-11-1993
88LÊ ĐỨC DŨNGB2K7220-04-1990
89NGUYỄN CÔNG THUB2K7208-07-1995
90ĐỒNG THỊ HỒNG QUYÊNB2K7219-09-1982
91BÙI THỊ NHÂMB2K7211-09-1978
92PHẠM THỊ TƠB2K7206-04-1979
93PHAN THỊ HOAB2K7204-06-1982
94LÊ VĂN TUẤNB2K7201-01-1979
95TRẦN PHI THIÊNB2K7216-12-1993
96HOÀNG VĂN TUYÊNB2K7210-07-1983
97NGUYỄN VÕ CHI CHIB2K7215-03-1993
98HƯƠNG HỒNG NGỌCB2K7228-09-1987
99PHẠM THỊ ÁNH LINHB2K7218-02-1995
100LƯU THỊ HUYỀNB2K7220-02-1992
101VŨ THỊ LAN PHƯƠNGB2K7225-10-1993
102NGUYỄN VĂN KHẢIB2K7225-09-1988
103MAI PHI TIỀNB2K7212-06-1987
104NGUYỄN PHẠM NGỌC BÍCHB2K7219-10-1995
105NGUYỄN THỊ HƯƠNGB2K7212-07-1988
106NGUYỄN THỊ TƯƠIB2K7218-08-1982
107NGUYỄN QUỐC TUẤNB2K7219-05-1995
108NGUYỄN NAM PHƯƠNGB2K7219-04-1998
109NGUYỄN KIM ĐẠOB2K7201-01-1987
110TÔ THỊ LAN CHIB2K7205-02-1989
111NGUYỄN THỊ ÁNH NHUNGB2K7216-04-1988
112NGUYỄN THỊ KIM ANHB2K7211-01-1989
113ĐIỄU PHƯƠNGB2K7224-11-2001
114BÙI THỊ HỢIB2K7229-03-1988
115LÊ VĂN PHONGB2K7201-01-1974
116NGÔ HIỀU THẢOB2K7208-06-1998
117PHAN CAO CƯỜNGB2K7210-10-1983
118ĐIỂU THÀNH TIẾNB2K7201-01-1973
119TRƯƠNG QUANG TẰNGB2K7220-09-1973
120ĐOÀN THỊ HỒNGB2K7201-01-1979