DS KHÓA HỌC Uncategorized

KHÓA B2K73 (BẾ GIẢNG 03/2020)

STTHọ tên học viênKhóa họcNgày sinh
1NGUYỄN PHÚC HIỆPB2K7312-11-1982
2ĐỖ MINH HƯNGB2K7304-03-1984
3NGUYỄN THỊ VÂNB2K7301-01-1975
4ĐOÀN PHƯƠNG HUNGB2K7309-11-1992
5NGUYỄN ĐỨC HỮUB2K7320-05-1994
6NGUYỄN THỊ NGỌC THUB2K7311-05-1999
7LÊ VĂN SẾTB2K7301-01-1984
8HOÀNG THANH ANB2K7306-05-2001
9VÕ TẤN LÂMB2K7312-02-1984
10MAI TRÍ VIÊNB2K7331-03-1988
11NGUYỄN THẾ VƯƠNGB2K7325-10-1981
12ĐOÀN THỊ MAIB2K7301-01-1972
13ĐỖ THỊ THANH THỦYB2K7322-07-1985
14TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢOB2K7331-05-1996
15HÀ THỊ KIM NHUNGB2K7307-12-1984
16TRẦN VĂN DẦNB2K7303-02-1963
17CAO BÁ DANHB2K7326-05-1978
18TRỊNH THỊ BÍCH DUNGB2K7306-02-1973
19TĂNG PHI HÙNGB2K7304-01-1979
20CÙ VĂN HẢIB2K7325-04-1986
21TRẦN MINH THUB2K7327-02-1987
22NGUYỄN HỮU SƠNB2K7304-04-1988
23NGUYỄN VĂN HẠNHB2K7304-09-1995
24NGUYỄN THỊ KIỀU TRANGB2K7307-10-1997
25THÁI VĂN TÀIB2K7301-01-1971
26NINH VĂN THIỆNB2K7301-01-1982
27ĐẶNG QUỐC HÙNGB2K7309-06-1983
28LÊ ANH KHOAB2K7319-11-1982
29NGUYỄN QUỲNH ANHB2K7318-07-1994
30NGUYỄN HOÀNG NGỌC ANHB2K7301-12-1990
31NGUYỄN TUẤN HẢIB2K7330-04-1975
32LÊ NGỌC THIỆNB2K7327-05-1982
33TRẦN VĂN ĐAB2K7301-01-1965
34HOÀNG VĂN DŨNGB2K7306-06-1985
35NGUYỄN ĐÌNH TÂNB2K7322-05-1994
36NGUYỄN TRUNG HẢIB2K7315-05-1978
37TRẦN THỊ KIỀU DUNGB2K7330-12-1992
38NGUYỄN THỊ NGỌC LIỄUB2K7301-01-1990
39ĐOÀN THỊ THANH LIÊNB2K7320-09-1989
40NGUYỄN CHÍ THANHB2K7306-02-1987
41LÊ MINH XUÂNB2K7312-07-1998
42NGÔ THỊ THU HUYỀNB2K7301-01-1973
43NGUYỄN VĂN ĐỒNGB2K7316-04-1974
44NGUYỄN ĐÌNH TỚIB2K7316-06-1977
45MAI VŨ NGỌCB2K7307-12-1996
46LÊ QUỐC PHƯƠNGB2K7308-01-1999
47NGUYỄN VĂN BÍCHB2K7312-12-1970
48TRẦN VĂN HẢIB2K7310-12-1971
49NGUYỄN THỊ KIM PHƯƠNGB2K7317-04-1989
50NGUYỄN THÀNH LÂMB2K7306-05-1988
51NGUYỄN ANH DUYB2K7301-08-1989
52ĐỖ VĂN LONGB2K7318-02-1980
53HỒ HÙNGB2K7313-04-1957
54TRẦN VĂN LỢIB2K7320-02-1994
55NGUYỄN THỊ KIM ANHB2K7322-07-1986
56LÊ THỊ THẢO VYB2K7301-06-1997
57LƯU VĂN THẢOB2K7320-07-1991
58LÊ VĂN HẬUB2K7308-02-1985
59ĐẶNG THỊ NIÊNB2K7301-01-1978
60ĐẶNG THỊ KIM SANGB2K7310-02-2001
61MAI HỮU NGỌCB2K7314-08-1990
62NGUYỄN VĂN NGUYÊNB2K7326-06-1970
63HOÀNG VĂN MẠNHB2K7318-06-1984
64ĐẶNG NGỌC THẮNGB2K7304-03-1976
65NGUYỄN XUÂN HUYB2K7302-12-1975
66TỐNG NGỌC NHƯB2K7320-01-1988
67NGUYỄN VĂN CẬNB2K7305-04-1990
68LÊ CÔNG SINHB2K7307-12-1980
69TRẦN THỊ NHƯ SINHB2K7302-09-1988
70HỒ SỸ CHƯƠNGB2K7319-05-1982
71NGUYỄN ĐỨC SƠNB2K7303-05-1973
72CHU VĂN QUANGB2K7326-08-1994
73BÙI THANH PHONGB2K7304-10-1999
74THẠCH NGỌC VƯƠNGB2K7312-02-1984
75TÔN THẤT THÁI PHONGB2K7324-01-1972
76LÊ PHÚC TUẤN ANHB2K7305-08-2000
77VŨ NGỌC ANHB2K7309-09-1979
78NGÔ VĂN TUẤNB2K7329-07-1992
79ĐỖ THANH TÂNB2K7318-10-1982
80BÙI XUÂN HỆB2K7301-08-1965
81PHẠM VĂN ĐỒNGB2K7327-03-1984
82TÔ THỊ MẾNB2K7313-11-1993
83LÊ HÙNG CƯỜNGB2K7329-04-1994
84NGHIÊM THỊ THU THỦYB2K7301-01-1977
85NGUYỄN VĂN MINH HOÀNGB2K7318-06-1986
86LÊ QUANG HƯNGB2K7325-11-1993
87NGUYỄN HỮU CHIẾNB2K7324-10-1991
88LÀNH TRƯỜNG GIANGB2K7302-09-1991
89LƯU THỊ THANH BÌNHB2K7319-05-1973
90NGUYỄN VĂN LỢIB2K7322-09-1984
91NGUYỄN THỊ KIỀU PHƯƠNGB2K7307-09-1971
92NGUYỄN THANH HÙNGB2K7312-07-1984
93HOÀNG THỊ MỸ HUỆB2K7310-10-1981
94LÂM THỊ THANH NGUYỆTB2K7327-10-1972
95VŨ THÀNH ĐÔB2K7318-12-2001
96NGUYỄN VĂN HẠNHB2K7310-10-1976
97VŨ VIỆT HÙNGB2K7310-12-1980
98LÊ MINH SÁNGB2K7301-08-1982
99TRƯƠNG MẠNH LINHB2K7310-06-1989
100VÕ QUỐC TUỒNGB2K7331-05-1991
101NGUYỄN CHÍ TÂMB2K7324-05-1988
102NGUYỄN QUANG DUYB2K7315-12-1994
103NGUYỄN ĐỨC DŨNGB2K7320-01-1977
104TRẦN THÚY VÂNB2K7329-01-1990
105VY NGỌC ANB2K7301-08-1972
106NGUYỄN ĐỨC HẬUB2K7326-11-1990
107HOÀNG TRIỀU DƯƠNGB2K7324-11-1982
108PHẠM VĂN LẬPB2K7301-01-1972
109NGUYỄN VĂN PHÚCB2K7301-01-1987
110ĐẶNG THỊ HẠNHB2K7324-06-1988
111NGUYỄN TRẦN MINHB2K7306-08-1995
112TRẦN VĂN HƯƠNGB2K7303-03-1993
113TÔ NGỌC ÁNHB2K7322-10-1985
114LÊ TRUNG KIÊNB2K7301-01-1992
115NGUYỄN HỮU THẮNGB2K7317-12-1992
116HỒ THÀNH ĐỒNGB2K7304-04-1982
117LÊ TRUNG KHANGB2K7310-02-1998
118CAO VŨ HOÀNGB2K7305-04-1996
119VŨ NGỌC SƠNB2K7325-02-1994
120LÊ VĂN TUẤNB2K7301-01-1979