DS KHÓA HỌC

KHÓA B2K74 (BẾ GIẢNG 04/2020)

STTHọ tên học viênKhóa họcNgày sinh
1LÊ THỊ THỦYB2K7419-06-1983
2NGUYỄN THỊ SƠN THỦYB2K7420-11-1985
3ĐẶNG THỊ KIỀU TRINHB2K7402-05-1994
4TRẦN THANH BỀNB2K7401-01-1988
5LƯƠNG KHÁNH VĨNHB2K7401-01-1988
6NGUYỄN THỊ NGÀB2K7408-06-1985
7NGUYỄN THỊ HẢI YẾNB2K7406-12-1973
8TRẦN ĐỨC PHƯƠNGB2K7409-12-1992
9TRẦN THỊ NGỌC BÍCHB2K7422-09-1989
10VÕ THỊ TUYẾT NHUNGB2K7405-10-1991
11NGUYỄN THỊ NGAB2K7424-03-1983
12TRỊNH VĂN HÙNGB2K7402-10-1988
13HỒ THỊ BÍCH HỒNGB2K7420-06-1983
14NGUYỄN TĂNG TOÀNB2K7427-08-1972
15LÊ THỊ LÀIB2K7425-07-1986
16LƯU THỊ TÂYB2K7405-08-1989
17NGUYỄN VĂN PHỤNGB2K7401-01-1954
18TRẦN PHƯỚC VĨNHB2K7401-01-1958
19PHẠM THỊ TUYẾT NGAB2K7415-08-1990
20NGUYỄN THỊ DUYÊNB2K7401-01-1974
21TRẦN HOÀNG THANH DUYÊNB2K7401-09-1985
22ĐOÀN THỊ CHIMB2K7401-01-1971
23TRẦN VĂN HOÀNHB2K7426-12-1995
24BÙI VĂN THẮNGB2K7402-11-1989
25TRẦN THỊ THÙYB2K7413-03-1981
26DƯƠNG VĂN QUÝB2K7412-12-1985
27ĐÀO KHẮC ĐÁNB2K7403-12-1990
28TRỊNH DUY TRINHB2K7401-01-1963
29VŨ THỊ HƯƠNGB2K7401-01-1982
30VÕ TRỌNG PHÚB2K7410-10-1958
31NGUYỄN THỊ HỒNG MẾNB2K7413-10-1982
32PHẠM NHƯ VYB2K7401-01-1974
33NGUYỄN VĂN TRÍB2K7414-11-1998
34NGUYỄN THỊ THÊUB2K7416-08-1985
35LÊ THỊ CHINHB2K7416-08-1982
36NGUYỄN ĐỨC HẢIB2K7404-11-1997
37NGUYỄN THỊ HOAB2K7408-08-1979
38NGUYỄN THỊ YẾN VYB2K7423-08-1995
39DƯƠNG LỘCB2K7404-04-1982
40NGUYỄN VĂN DƯB2K7402-10-1981
41ĐOÀN THỊ HƯƠNG LAMB2K7429-07-1976
42TRẦN PHƯỚC ĐỊNHB2K7410-02-1980
43PHẠM ÚT TRƯỞNGB2K7408-01-1988
44NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀNB2K7401-01-1982
45PHẠM TIẾN SĨB2K7415-09-1986
46NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG NAMB2K7411-11-1996
47NGUYỄN XUÂN DƯƠNGB2K7402-02-1983
48NGUYỄN THỊ ÁNHB2K7410-04-1973
49HÀ THỊ VỸ PHƯƠNGB2K7415-06-1998
50NGUYỄN VĂN THẮNGB2K7401-01-1990
51TRẦN THỊ THANH DUNGB2K7401-01-1994
52TRẦN ĐÌNH THẮNGB2K7419-05-1975
53NGUYỄN THỊ LIÊNB2K7409-01-1969
54TRẦN VĂN THÙYB2K7412-07-1989
55BÙI QUỐC CƯỜNGB2K7416-09-2000
56TRẦN ĐĂNG LINHB2K7401-01-1971
57LÊ ĐẮC THẬTB2K7424-07-1961
58NGUYỄN NGỌC LỢIB2K7401-01-1969
59LÊ THANH HOÀNG LONGB2K7406-03-1989
60TRẦN DUY ANH KHOAB2K7401-01-1991
61NGUYỄN VĂN THÀNHB2K7418-06-1970
62TRỊNH VĂN ĐÌNHB2K7411-10-1986
63NGUYỄN TIẾN HƯNGB2K7417-09-1987
64ĐIỂU NGUYỄN THẢO LINHB2K7405-02-1994
65NGUYỄN SANH LINHB2K7419-05-1996
66TRẦN THỊ THẢOB2K7415-01-1983
67LÊ THỊ THƠMB2K7410-09-1986
68TRẦN THANH SANGB2K7419-10-1995
69NGUYỄN VAN GIANGB2K7420-04-1991
70BÙI VIẾT HẢIB2K7406-09-1993
71PHẠM TRƯỜNG THỊNHB2K7416-10-1990
72VY THỊ HẢIB2K7401-01-1991
73ĐOÀN QUANG HẢIB2K7401-01-1988
74TRẦN ĐỨC CHÍNHB2K7401-04-1982
75TẠ SƠNB2K7417-11-1990
76TRẦN THANH TÂMB2K7412-12-1976
77TRẦN ANH CHIẾNB2K7420-02-1986
78NGUYỄN THỊ NGỌC LIÊNB2K7401-01-1989
79TRẦN VĂN CHUYÊNB2K7410-11-1975
80CHU VĂN HẢIB2K7401-01-1962
81TRẦN VĂN DƯƠNGB2K7401-01-1976
82NGUYỄN DUY QUANGB2K7424-12-1993
83PHẠM TIẾN ĐẠTB2K7403-10-1996
84PHẠM THỊ NGAB2K7401-01-1984
85NGUYỄN VĂN CHÍ TÂMB2K7401-01-1976
86ĐINH VĂN PHÓNGB2K7401-01-1984
87NGUYỄN ĐÌNH MẠNHB2K7426-08-1991
88NGUYỄN VĂN DƯƠNGB2K7424-10-1974
89ĐỊNH THỊ ĐỨC PHƯƠNGB2K7401-01-1980
90NGUYỄN ĐỨC LONGB2K7420-02-1979
91MAI VĂN ĐOÀNB2K7420-07-1973
92NGUYỄN VĂN ÂNB2K7408-02-1984
93TRƯƠNG MẠNH HÙNGB2K7412-12-1974
94ĐÀO VĂN ĐÌNHB2K7412-04-1986
95NGUYỄN TRUNG THÀNHB2K7410-04-1996
96TRẦN THỊ BẠCH TUYẾTB2K7419-02-1982
97LỤC THỊ THÙY DƯƠNGB2K7402-05-1989
98NGUYỄN VIẾT SƠNB2K7401-01-1982
99PHẠM CÔNG ĐỨCB2K7408-03-1965
100HOÀNG THẾ KIỆTB2K7401-11-1992
101VŨ HUY TRỌNGB2K7417-03-1992
102NGUYỄN THỊ THU HƯƠNGB2K7402-03-1985
103PHẠM VIỆT HÒAB2K7418-09-1982
104NGUYỄN HỮU HỒ THANHB2K7401-01-1983
105NGÔ QUANG DUYB2K7416-01-1991
106VÕ ĐỨC TRỌNGB2K7404-03-1993
107TRƯƠNG THỊ QUYÊNB2K7410-08-1974
108HỒ VĂN TUẤNB2K7412-12-1981
109NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNGB2K7419-05-1987
110NGUYỄN TRUNG ĐỨCB2K7426-08-1999
111VŨ TAM MẠNHB2K7401-01-1982
112NGUYỄN NGỌC ĐẠTB2K7420-09-1990
113NGUYỄN VĂN THÀNHB2K7407-07-1991
114LẠI HỢP LÂMB2K7401-01-1987
115NGUYỄN TRƯỜNG GIANGB2K7401-01-1988
116NGUYỄN THỊ THANH NGAB2K7424-08-1980
117TÔ NGỌC HIỂNB2K7428-08-1981
118ÔNG THỊ LIÊNB2K7425-05-1984
119NGUYỄN VĂN VƯƠNGB2K7408-01-1995
120NGUYỄN TRỌNG NHÂNB2K7411-12-1993