DS KHÓA HỌC

KHÓA B2K83 (BẾ GIẢNG 11/2020)

STTHọ tên học viênKhóa họcNgày sinh
1TRẦN QUỐC VƯƠNGB2K8316-10-1982
2VŨ THỊ HIỀNB2K8326-07-1987
3NGUYỄN HỮU HIỆUB2K8322-09-1981
4NGUYỄN THỊ KIM LIÊNB2K8316-12-1989
5NGÔ QUỐC VŨB2K8323-06-1989
6LÊ THỊ PHƯỢNGB2K8304-09-1992
7VŨ VĂN DUYB2K8301-01-1980
8TRẦN THANH SANGB2K8320-02-1995
9TRƯỜNG THẾ HOÀNGB2K8320-02-1994
10ĐỖ HOÀNG LONGB2K8313-10-1995
11TRẦN CHÂN CHUNGB2K8320-08-1978
12ĐOÀN NHỰT NGUYÊNB2K8328-07-1987
13NGÔ THỊ MỸ DUNGB2K8321-03-1988
14VÕ DUY LINHB2K8301-01-1986
15HOÀNG THỊ PHƯƠNG MAIB2K8325-12-1989
16NGUYỄN NGỌC SƠNB2K8321-08-1977
17NGUYỄN VĂN TÙNGB2K8314-11-1990
18PHẠM ĐÌNH QUYÊNB2K8301-01-1974
19NGUYỄN MẠNH NHẤTB2K8312-02-1984
20HOÀNG VĂN TRỌNGB2K8308-10-1976
21ĐỖ NGỌC VĂNB2K8305-07-1973
22PHẠM ĐỨC DỰB2K8322-02-1988
23NGUYỄN THÁI LUÂNB2K8312-02-1992
24ĐẶNG VĂN THƯỞNGB2K8320-03-1986
25NGUYỄN NGỌC TUYẾT MAIB2K8303-03-1984
26TRẦN SĨ KHẢ DANHB2K8308-12-1981
27UNG THỊ LỆ QUYÊNB2K8320-09-1983
28LÊ THỊ HOÀI TRANGB2K8323-05-1993
29LÝ NHẬT HÀOB2K8313-03-2002
30NGUYỄN VĂN BÌNHB2K8312-12-1972
31ĐINH THỊ HUYÊNB2K8307-03-1974
32TRẦN THỊ NGUYỆNB2K8328-02-1975
33ĐỖ THỊ CHIẾNB2K8323-06-1973
34LÊ HỮU TUYẾNB2K8320-09-1971
35ĐỖ THỊ TÂMB2K8303-01-1989
36TRẦN KIM MẪNB2K8310-05-1989
37PHẠM ĐÌNH THÀNHB2K8326-10-1991
38NGUYỄN THỊ HỒNG CHUNGB2K8327-11-1984
39PHAN THỊ THU THẢOB2K8316-08-1992
40PHẠM LƯU SỨB2K8325-04-1971
41LÊ TIẾNB2K8304-11-1984
42HOÀNG NGỌC THỨCB2K8329-03-1978
43BÙI VĂN THIB2K8308-06-1970
44NGUYỄN HỮU XUÂNB2K8305-01-1988
45NGUYỄN ANH TUẤNB2K8309-11-1981
46TẠ VIỆT ANB2K8310-03-1983
47VŨ TRẦN VIỆT THÀNHB2K8322-03-1993
48NGUYỄN NHẬT TRUNGB2K8314-04-1991
49HỒ NGỌC TÚB2K8309-10-1992
50LÊ XUÂN THỦYB2K8327-10-1979
51NGUYỄN VĂN TRUNGB2K8323-09-1993
52NGUYỄN HỮU DŨNGB2K8329-10-1993
53CAO HOÀI LÂMB2K8320-08-1987
54TRỊNH ĐÌNH LỘCB2K8311-12-1991
55TRẦN VĂN THÂNB2K8318-05-1990
56BÙI THỊ LÚAB2K8301-01-1970
57TRẦN HOÀNG DŨNGB2K8305-11-1996
58ĐỖ THỊ TÚ QUYÊNB2K8327-03-1996
59NGÔ THANH ÁNHB2K8302-03-1989
60CAO ĐỨC MẠNHB2K8331-07-1998
61LƯU QUANG PHÚB2K8313-09-2000
62DƯƠNG ĐỖ THÀNH ĐẠTB2K8329-10-1998
63NGUYỄN MINH ĐẠTB2K8306-07-1986
64VÕ QUỐC THỦYB2K8303-09-1998
65NGUYỄN VĂN HÙNGB2K8309-05-1980
66NGUYỄN MỸ DUNGB2K8313-11-1996
67PHẠM CHÍ THIỆNB2K8330-08-1995
68NGUYỄN TUYẾT MAIB2K8327-01-1992
69CHU MINH ĐỨCB2K8319-09-1978
70TRẦN SƯỚNG SÌNHB2K8315-11-1986
71VÀNG QUỐC HUYB2K8320-02-1989
72NGUYỄN TIẾN QUYỀNB2K8310-08-1992
73TRẦN HỮU THÁIB2K8310-10-1975
74NGUYỄN THANH SƠNB2K8322-02-1998
75NGUYỄN VĂN TÂNB2K8311-09-1988
76MAI VĂN BAB2K8310-12-1983
77TRẦN TRUNG THÀNHB2K8312-01-1990
78LA THẢO LYB2K8310-05-1988
79NGUYỄN THÀNH NGHĨAB2K8309-12-1994
80VƯƠNG VĂN ĐỨCB2K8309-07-1988
81HUỲNH VĂN MAIB2K8302-07-1987
82VƯƠNG VĂN TUẤNB2K8318-09-1986
83LÊ QUỐC TRƯỜNGB2K8319-04-1996
84VY NAM PHƯƠNGB2K8323-03-1992
85NGUYỄN TIẾN DŨNGB2K8328-08-1985
86TRINH VĂN THUẬNB2K8311-03-1982
87THỚI PHI LÂMB2K8310-01-1987
88NGÔ NGỌC LINHB2K8320-12-1983
89ĐỖ QUỐC CƯỜNGB2K8326-06-1997
90LÊ VĂN THỊNHB2K8301-01-1990
91MÃ LÊ TUẤN NGHIB2K8328-05-1991
92CÁM NHỘC CÓNGB2K8328-03-1993
93LÊ VĂN DŨNGB2K8319-09-1982
94VÕ QUỐC TOẢNB2K8301-01-1987
95TRƯƠNG THỊ NGUYỆNB2K8308-02-1982
96LẠI THỊ THUB2K8310-09-1989
97TRÂN THANH BÌNHB2K8316-12-1989
98TRẦN VĂN TRƯỜNGB2K8316-08-1981
99TRẦN VĂN THÀNHB2K8327-01-1995
100TRẦN THANH BẢOB2K8314-02-1982
101NGUYỄN MINH VŨB2K8301-01-1981
102BÙI VĂN HIẾUB2K8326-03-1984
103TRẦN CHÍ HIỆNB2K8301-01-1985
104TÔN LONG ĐÔNGB2K8304-05-1978
105VŨ ĐỨC LYB2K8310-02-1988
106VI VĂN TÂNB2K8318-01-1991
107LÊ VĂN HẢIB2K8302-10-1978
108NGÔ HOÀI PHƯƠNGB2K8330-07-1978
109LƯU NGỌC MINHB2K8331-08-1995
110NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNGB2K8329-10-2000
111NGUYỄN THỊ HUỆB2K8315-06-1979
112NGUYỄN ANH HOÀNGB2K8308-02-1995
113NGUYỄN VĂN LÂMB2K8321-04-1995
114HÀ VĂN DŨNGB2K8306-08-1982
115NGUYỄN DUY VĂNB2K8301-01-1987
116PHẠM THỊ LÝB2K8318-09-1990
117VÕ MINH VƯƠNGB2K8308-04-1989
118VÕ CHÍ LINHB2K8305-10-1989
119NGUYỄN VĂN NAMB2K8307-09-1991
120TRƯƠNG CÔNG NAMB2K8317-04-1992