DS KHÓA HỌC

KHÓA CK63 (BẾ GIẢNG 04/2020)

STTHọ tên học viênKhóa họcNgày sinh
1KHA VĂN TỨCK6324-05-1995
2NGUYỄN ĐỨC VIỆTCK6325-05-1990
3HOÀNG VIẾT TRANGCK6317-09-1984
4NGUYỄN THANH SƠNCK6323-12-1986
5NGUYỄN DANH KIÊNCK6318-01-1976
6NGUYỄN BÁ CƯỜNGCK6311-07-1981
7VÕ ĐỨC HOÀNG ANHCK6329-10-1996
8LÊ ĐỨC CHUNGCK6303-10-1995
9CỤT VĂN MÔNCK6313-11-1997
10VÕ VĂN CƯỜNGCK6310-03-1997
11HOÀNG THANH LƯƠNGCK6310-12-1996
12TẠ VĂN TUYỀNCK6320-11-1997
13PHẠM THÀNH THÁICK6320-04-1984
14HÀ ANH TUẤNCK6319-10-1993
15NGUYỄN VĂN HOÀICK6301-01-1989
16HUỲNH VĂN TUẤNCK6307-01-1988
17NGUYỄN ĐĂNG CÔNGCK6307-11-1994
18HOÀNG XUÂN BẮCCK6323-03-1990
19NGUYỄN THANH PHƯƠNGCK6308-06-1988
20LÂM XƯACK6312-07-1995
21NGUYỄN THÀNH TRUNGCK6316-08-1991
22NGUYỄN ĐÌNH HÙNGCK6328-08-1987
23NGUYỄN ĐÌNH HẬUCK6305-08-1992
24VỖ VĂN TÚ ANHCK6301-01-1988
25LÂM VŨCK6301-01-1993
26NGUYỄN ĐỨC TRỌNGCK6301-01-1997
27NGUYỄN HỮU TRÍCK6301-01-1982
28NGHIÊM ĐỨC TOÀNCK6320-08-1996
29LÊ QUỐC RẠNGCK6313-12-1992
30LƯƠNG QUỐC KHÁNHCK6324-05-1983
31NGUYỄN DUY KHANHCK6319-10-1990
32NGUYỄN HUY HOÀNGCK6323-07-1982
33PHẠM MINH HIẾUCK6301-01-1983
34TRẦN PHÚ HẢICK6315-01-1994
35THÁI MINH CƯỜNGCK6315-07-1984
36NGUYỄN CHÍNH CƯỜNGCK6311-07-1987
37LÂM HOÀNG THANHCK6312-10-1976
38TRẦN THỊ KIM LOANCK6327-03-1985
39HỒ QUỐC HÂNCK6304-06-1976
40NGUYỄN VĂN GIÁPCK6304-01-1993
41PHẠM ĐÌNH THANHCK6306-10-1989
42NGUYỄN HUY HOÀNGCK6303-11-1998
43TRẦN PHÁT HOÀNGCK6302-10-1995
44NGUYỄN THẾ KHÁNHCK6330-09-1993
45TRẦN LƯỢLCK6301-01-1989
46VĂN ĐÌNH TÙNGCK6313-09-1988
47MAI NGỌC HƯNGCK6326-08-1980
48NGUYỄN VĂN LỢICK6303-02-1995
49NGUYỄN ĐƯƠNGCK6320-02-1995
50VŨ VĂN HÙNGCK6317-01-1995
51MẠC VĂN QUANGCK6307-08-1997
52LÊ PHÚ LUẬNCK6327-08-1994
53VƯƠNG HOÀI PHƯƠNGCK6301-01-1994
54ĐIỂU TÔNCK6310-03-1992
55NGÔ VĂN PHẤNCK6304-07-1996
56PHAM THANH NAMCK6324-07-1971
57NGUYỄN VĂN CHINHCK6305-02-1982
58NGUYỄN THANH TÀICK6322-06-1991
59VŨ VĂN CÔNGCK6320-08-1988
60NGUYỄN TIẾN CHÂUCK6303-02-1985
61HOÀNG VĂN DUYCK6304-10-1995
62TRÂN THÁI LINHCK6306-05-1989
63NÔNG QUỐC CÔICK6302-06-1988
64LÊ VĂN TĂNGCK6327-08-1986
65NGUYỄN XUÂN OAICK6301-01-1976
66LÊ VĂN TRỌNGCK6302-06-1994
67TRẦN VĂN ĐẠTCK6329-10-1987
68NGUYỄN VĂN THICK6310-07-1988
69NGUYỄN LONG HẢICK6301-01-1970
70NGUYỄN HỮU TUẤNCK6301-01-1989
71TRẦN ĐỨC LUYỆNCK6312-12-1992
72NGUYỄN VIỆT PHƯƠNGCK6326-11-1997
73BÙI VIỆT ANHCK6304-05-1997
74ĐOÀN CHÍ CƯỜNGCK6322-10-1998
75LƯU VẠN TOÀNCK6321-05-1978
76ĐIỂU BÊNCK6301-01-1986
77PHẠM THANH THÁICK6316-06-1989
78PHẠM THANH VŨCK6301-01-1991
79VÕ TẤN ĐIỆPCK6307-04-1978
80PHẠM VĂN ĐẸPCK6301-01-1988
81TRẦN VĂN HỌCCK6318-02-1990
82NGUYỄN VĂN TRƯỞNGCK6316-03-1996
83VŨ XUÂN TRƯỞNGCK6329-01-1980
84NGUYỄN VĂN HUYNHCK6310-11-1984
85NGUYỄN THÀNH TRUNGCK6303-11-1981
86VÕ MẠNH LINHCK6301-01-1991
87TRƯƠNG NGỌC KHÁNHCK6315-02-1992
88TRẦN CÔNG HÒACK6310-02-1987
89NGUYỄN XUÂN THÀNHCK6324-11-1989
90NÔNG VĂN BÌNHCK6313-10-1985
91ĐỖ MINH THÀNHCK6326-08-1986
92BỬU TRẦN HOÀNG ANHCK6310-04-1990
93NGUYỄN VĂN DƯƠNGCK6318-09-1983
94TỐNG MINH SÁNGCK6326-03-1993
95LÊ QUÝ MẠNHCK6303-11-1982
96ĐỖ MINH THIÊNCK6315-12-1997
97TRẦN VĂN CHÁNHCK6316-06-1982
98TRẦN THANH TÂMCK6312-12-1976
99LÊ ÚT THANHCK6326-06-1990
100LÊ TUẤNCK6325-11-1996
101NGUYỄN THANH ĐÔCK6302-01-1998
102NGUYỄN THỊ HOÀICK6315-02-1991
103NGUYỄN THỊ BÌNHCK6301-02-1992
104TỪ MINH PHÚCCK6324-01-1988
105BẾ VĂN CHUCK6301-01-1973
106NGUYỄN VĂN TIẾNCK6304-04-1994
107TRẦN VĂN BANCK6309-10-1991
108DƯƠNG VĂN LINHCK6328-06-1992
109TRẦN THẾ HUÂNCK6327-05-1988
110NGÔ HOÀNG KHANHCK6301-01-1988
111LÊ HỒNG PHƯƠNGCK6301-01-1977
112PHẠM VĂN TUẤNCK6306-07-1994
113ĐỚI ĐỨC THÔNGCK6319-08-1979
114PHẠM VĂN MẾNCK6319-10-1987
115HOÀNG NAM CHÍNHCK6302-12-1997
116NGUYỄN DUY GIANGCK6301-01-1985
117NGUYỄN PHÚ HIỆPCK6321-04-1989
118NÔNG MINH HIẾUCK6303-08-1998
119NGUYỄN TẤN MƯỜICK6317-07-1992
120LÝ VINH TÂMCK6309-04-1997
121LÊ VĂN HỮUCK6310-02-1986
122MÔNG VĂN SƠNCK6306-06-1985
123PHẠM XUÂN LONGCK6328-01-1990
124NGUYỄN QUANG TIẾNCK6308-02-1992
125HỒ VĂN RÔCK6301-01-1968
126HỒ THƯƠNG TÍNHCK6301-01-1993
127NGUYỄN VĂN LƠCK6301-01-1983
128NGUYỄN DUY KHẢI LINHCK6325-04-1991
129TRƯƠNG VĂN CHÍNHCK6318-02-1982
130NGUYỄN DUY THẮNGCK6317-02-1994
131NGUYỄN THANH BÌNHCK6301-01-1975
132NGUYỄN VĂN NHÃCK6318-08-1987
133NGUYỄN TÚCK6312-03-1986
134VŨ DŨNGCK6315-07-1991
135TRẦN XUÂN THIỆNCK6319-12-1994
136ĐIỂU TÂMCK6319-09-1996
137QUÁCH VĂN THỦYCK6301-01-1981
138MAI VĂN HẢICK6315-03-1989
139TRẦN  ĐÌNH THẮNGCK6301-01-1990
140NGUYỄN VĂN CẢNHCK6302-10-1987
141NGUYỄN VĂN LỘCCK6311-07-1993
142NGUYỄN XUÂN THỦYCK6301-01-1979
143ĐIỂU NĂNGCK6301-01-1996
144LÊ VŨ THẮNGCK6306-08-1985
145BÙI VĂN THẮNGCK6304-01-1997
146ĐẶNG TRUNG HẬUCK6316-10-1988
147ĐIỂU HỒNGCK6310-09-1989
148BÙI VĂN HIỆUCK6301-01-1986
149ĐIỂU GIÊCK6305-11-1990
150ĐẶNG VỦ BẰNGCK6301-01-1993
151NGUYỄN THẮNG HỢPCK6310-10-1977
152ĐIỂU GIỚTCK6301-01-1982
153ĐINH VĂN TÙNGCK6313-10-1992
154ĐIỂU RÔ DENCK6310-08-1984
155NGUYỄN PHI LONGCK6322-07-1995
156TRẦN VĂN VŨCK6301-01-1978
157TẠ VĂN DŨNGCK6303-03-1991
158TRẦN QUỐC TIẾNCK6305-03-1997
159HUỲNH HOÀI LINHCK6301-01-1986
160NGUYỄN ĐÔNG BẮCCK6306-12-1993