DS KHÓA HỌC

KHÓA CK67 (BẾ GIẢNG 01/2021)

STTHọ tên học viênKhóa họcNgày sinh
1PHẠM HỮU TRỌNCK6701-01-1981
2NGUYỄN TRUNG PHƯỚCCK6717-01-2000
3NGUYỄN VĂN MẠNHCK6707-09-1988
4TRẦN QUỐC HẢICK6701-01-1987
5LÊ BÁ NHẬTCK6725-01-1999
6NGUYỄN NGỌC QUANGCK6712-12-1982
7TƯ ĐỨC HỢICK6724-09-1990
8NGUYỄN HIẾUCK6718-01-1998
9ĐIỂU LỰCCK6718-01-1997
10HOÀNG ĐÌNH HIẾUCK6705-09-1999
11NGUYỄN VĂN MINHCK6727-06-1993
12NGUYỄN QUANG THÀNHCK6706-12-1985
13MAI THANH HẢICK6720-08-1998
14HUỲNH CÔNG HUẤNCK6707-05-1992
15NGUYỄN VĂN TRUNGCK6724-12-1994
16VĂN KHẮC NHÂNCK6701-01-1983
17MAI VĂN TÁMCK6722-02-1989
18PHẠM QUANG TRUNGCK6707-09-1977
19BÙI THỊ THỦYCK6725-11-1986
20HOÀNG THỊ PHÚCK6712-10-1983
21NGUYỄN QUANG TRÍCK6717-08-1998
22ĐINH TIẾN DŨNGCK6715-09-1986
23NGUYỄN VĂN HẢICK6702-02-1974
24ĐNH DUY BẮCCK6725-11-1998
25VÕ QUÝ BÌNHCK6710-12-1978
26LÊ VĂN HỮUCK6726-06-1984
27LÊ HẢICK6702-08-1987
28TRẦN VĂN NGỌCCK6723-06-1992
29TRẦN VĂN HÒACK6730-06-1990
30NGUYỄN VĂN THẮNGCK6706-08-1986
31VÕ VĂN TUẤNCK6722-09-1989
32LÊ HOÀNG ANH TUẤNCK6706-06-1980
33TRỊNH VĂN NGỰCK6702-10-1980
34ĐỖ QUỐC DOANHCK6706-09-1986
35HUỲNH THANH SƠNCK6724-05-1985
36LÂM THẾ DŨNGCK6717-09-1984
37TRIỆU VĂN QUÂNCK6726-05-1985
38PHẠM MINH THẾCK6721-07-1996
39NGUYỄN QUANG NINHCK6720-02-1988
40LÊ VINH SỬCK6725-09-1985
41NGUYỄN TẤT CHÂUCK6705-12-1984
42NGUYỄN PHI NHẬTCK6723-03-1999
43LÊ CÔNG PHƯƠNGCK6727-08-1997
44ĐIỂU CHRỨCCK6719-02-1982
45BÙI ĐỨC TÙNGCK6702-06-1991
46CỔ MINH TIẾNCK6712-06-1986
47NGUYỄN QUỐC BẢOCK6709-03-1988
48TRỊNH XUÂN NAMCK6722-11-1999
49ĐỒNG MINH QUẤNCK6716-10-1985
50NGUYỄN VĂN Ý EMCK6720-02-1997
51HOÀNG VĂN THANHCK6702-04-1990
52CAO QUÝ DƯƠNGCK6721-09-1983
53DƯƠNG VĂN DŨNGCK6717-03-1980
54NGUYỄN TRUNG QUÂNCK6719-03-1983
55NGUYỄN BẢO TRUNGCK6713-09-1988
56ĐỖ THÚY ÂUCK6724-09-1991
57VÕ VĂN SANHCK6713-01-1997
58NGUYỄN NHÀNCK6711-10-1979
59TRẦN QUỐC VẤNCK6714-08-1979
60LÊ HOÀNG LIÊMCK6712-04-1980
61NGUYỄN HOÀNG NGHĨACK6701-01-1986
62NGUYỄN MINH CHÁNHCK6705-10-1991
63LÊ HOÀNG TÚCK6710-03-1996
64LÊ MINH HIẾUCK6722-07-1995
65TRẦN THANH MINH NHẬTCK6704-11-1999
66NGUYỄN VĂN MẾNCK6701-01-1989
67PHẠM TRƯỜNG LỘCCK6706-09-1993
68NGUYỄN HOÀI VỌNGCK6721-09-1994
69DƯƠNG THANH TÙNGCK6701-01-1987
70PHAN TRỌNG TUỆCK6703-04-1988
71BÙI QUANG THIỆNCK6713-08-1986
72NGUYỄN VĂN THỦYCK6701-01-1976
73BÙI THANH TRIỆUCK6701-01-1981
74NGUYỄN VĂN CƯỜNGCK6725-09-1989
75LÊ VĂN DƯƠNGCK6702-09-1994
76TRẦN VĂN GIACK6723-11-1985
77PHẠM XUÂN THỊNHCK6707-10-1987
78PHAN VĂN TUẤNCK6719-04-1991
79NGUYỄN TRỌNG HIẾUCK6725-10-1990
80THẠCH CHANH ĐACK6701-01-1990