DS KHÓA HỌC

KHÓA CK70 (BẾ GIẢNG 04/2021)

STTHọ tên học viênKhóa họcNgày sinh
1BỒ MINH TÚCK7021-11-1995
2CAO HOÀNG KHANGCK7012-10-1988
3CAO VĂN DƯƠNGCK7010-06-1986
4DANH MẠNHCK7015-02-1999
5DƯƠNG TẤN HÙNGCK7027-09-1998
6DƯƠNG VĂN TUẤNCK7001-01-1984
7GIANG VĂN KHỎECK7001-01-1992
8HOÀNG MẠNH HÙNGCK7018-04-1975
9HOÀNG NGỌC TÀICK7007-03-1988
10HOÀNG TRỌNG TUẤN NAMCK7027-03-1976
11HOÀNG VIẾT DƯƠNGCK7026-05-1985
12HUỲNH THANH THIỆTCK7019-05-1996
13HÀ CÔNG BÌNHCK7011-08-1992
14HÀ THANH TÙNGCK7013-12-1992
15KIỀU VĂN THOCK7001-01-1993
16LÂM TUẤN VŨCK7001-01-1990
17LÂM VĂN THẢOCK7001-01-1992
18LÊ ANH LÂMCK7027-09-1989
19LÊ HOÀNG KHƯƠNGCK7001-01-1990
20LÊ HỒNG QUÂNCK7009-08-1997
21LÊ QUANG VINHCK7006-08-1986
22LÊ THANH TÙNGCK7029-03-1983
23LÊ TRUNG THƠCK7018-03-1991
24LÊ VĂN TOÀNCK7021-02-1996
25LÊ VĂN TUẤNCK7005-06-1992
26LÝ GIA THIỆNCK7001-12-1999
27NGUYỄN CHÍ ĐẠTCK7001-01-1995
28NGUYỄN DÓNG EMCK7001-01-1989
29NGUYỄN HỢP ĐỒNGCK7028-09-1985
30NGUYỄN HỮU GIÁPCK7030-05-1993
31NGUYỄN HỮU LÝCK7002-05-1982
32NGUYỄN HỮU LẦUCK7001-04-1990
33NGUYỄN THANH BÌNHCK7001-01-1976
34NGUYỄN THANH TÙNGCK7014-08-1992
35NGUYỄN THÀNH CÔNGCK7030-04-1977
36NGUYỄN THÀNH TIỀNCK7001-01-1984
37NGUYỄN TRUNG NGUYÊNCK7026-10-1997
38NGUYỄN TẤN SƠNCK7013-03-1993
39NGUYỄN TẤN THÀNHCK7001-01-1991
40NGUYỄN VĂN CƯỜNGCK7026-05-1995
41NGUYỄN VĂN DŨNGCK7005-01-1995
42NGUYỄN VĂN HOÀICK7026-01-1991
43NGUYỄN VĂN HÀOCK7004-12-1992
44NGUYỄN VĂN KIÊNCK7021-01-1995
45NGUYỄN VĂN LÊNCK7024-04-1990
46NGUYỄN VĂN NILCK7006-05-1997
47NGUYỄN VĂN NĂMCK7005-12-1987
48NGUYỄN VĂN SANGCK7001-10-1990
49NGUYỄN VĂN SƠNCK7003-11-1985
50NGUYỄN VĂN SỊLCK7001-01-1986
51NGUYỄN VĂN THIÊNCK7024-01-1991
52NGUYỄN VĂN THẮNGCK7020-02-1982
53NGUYỄN VĂN THỆCK7001-01-1983
54NGUYỄN VĂN TÌNHCK7027-02-1982
55NGUYỄN VĂN ÚCCK7008-04-1993
56NGUYỄN VĂN ĐỆCK7012-02-1989
57NGÔ PHONG LƯUCK7023-02-1994
58NGÔ XUÂN TOÀNCK7001-02-1986
59PHAN HƯNGCK7027-10-1991
60PHAN THANH HOÀNGCK7025-06-1993
61PHAN VĂN MONGCK7001-01-1986
62PHẠM QUỐC THANHCK7001-01-1992
63PHẠM THANH CƯỜNGCK7018-09-1985
64PHẠM VĂN CHIẾNCK7008-06-1994
65PHẠM VĂN CHƯƠNGCK7020-06-1989
66PHẠM VĂN PHÚCCK7001-01-1982
67PHẠM VĂN TUẤNCK7002-02-1987
68SƠN NGỌC ĐIỆPCK7001-01-1990
69THÁI DOÃN CHIẾNCK7005-08-1987
70THẠCH VIÊN CẦMCK7001-01-1995
71TRINH DUY HƯỜNGCK7010-06-1990
72TRẦN CÔNG KẾCK7020-02-1994
73TRẦN HUY QUÂNCK7016-01-1980
74TRẦN NGỌC THIỆNCK7030-07-1991
75TRẦN THỊ ANHCK7002-01-1997
76TRẦN VĂN SUMCK7001-01-1986
77TRẦN VĂN SƠNCK7023-11-1999
78TRẦN VĂN ĐẠICK7001-01-1993
79TRẦN XUÂN HỢICK7018-11-1983
80TRẦN ĐÌNH HOANCK7003-02-1986
81TRẦN ĐỨC DUYCK7010-11-1995
82TRỊNH HOÀNG NAMCK7005-09-1982
83TÔ ANH KIÊNCK7019-10-1991
84TẠ VĂN LINHCK7001-01-1990
85ĐINH HOÀNG MINHCK7001-01-1988
86ĐINH VĂN KHIÊMCK7018-02-1982
87ĐINH XUÂN SĨCK7001-01-1980
88ĐIỂU BRANCK7001-01-1993
89ĐIỂU CÂNCK7001-01-1976
90ĐIỂU HÙNGCK7010-10-1992
91ĐOÀN VĂN PHƯƠNGCK7024-01-1990
92ĐẬU VĂN HẢICK7020-08-1986
93ĐẶNG VĂN CHIẾNCK7001-01-1977
94ĐẶNG VĂN HOÀNCK7025-06-1988
95ĐẶNG VĂN LUẬNCK7001-01-1995
96ĐẶNG XUÂN TRƯỜNGCK7020-04-1984