LỊCH THI

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 04/2019

KHÓA HỌC NGÀY THI TỐT NGHIỆP NGÀY THI SÁT HẠCH
B2K57 + VẮNG, RỚT 19 & 20/03/2019 THỨ TƯ NGÀY 09/04/2019
B2K59, CK51 + VẮNG, RỚT 04 & 05/04/2019 THỨ TƯ 16/04/2019
B2K58 + VẮNG, RỚT 18 & 19/04/2019 THỨ NĂM 25/04/2019

Học viên lưu ý: Theo quy định mới của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, những thí sinh thi Rớt phải đợi đủ 01 tháng mới được đăng ký thi lại khóa tiếp theo. Mọi thắc mắc liên hệ số điện thoại 0985550370. Xin cám ơn!