LỊCH THI

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 05/2020 (danh sách thi sẽ được cập nhật liên tục…)

KHÓA HỌCNGÀY THI TỐT NGHIỆPNGÀY THI SÁT HẠCH
A1K67 Thứ Tư ngày 20/05/2020,
xem danh sách
B2K61&CK71Ngày 25, 26/12/2019,
xem danh sách
Thứ Tư ngày 13/05/2020,
xem danh sách
B2K62&CK72Ngày 11, 12/03/2020,
xem danh sách
Thứ Năm ngày 04/06/2020,
xem danh sách
B2K73&B2K74Ngày 15, 18/05/2020,
xem danh sách
Thứ Ba ngày 16/06/2020,
xem danh sách
CK63&B2K75Ngày 27, 28/05/2020,
xem danh sách
Thứ Sáu ngày 26/06/2020,
xem danh sách

Đối với học viên hạng B2, C: Học viên liên hệ ôn tập xe với Giáo viên dạy thực hành. Học viên phải đóng hoàn thiện học phí và lệ phí trước ngày thi Tốt nghiệp (liên hệ Giáo viên hoặc nhân viên Ghi danh để biết thêm chi tiết).

Lưu ý: Mỗi học viên có 01 giờ tập sa hình chấm điểm tự động ô tô tại Sân tập lái Thành Đạt (đã tính trong học phí), liên hệ Giáo viên dạy thực hành để tập xe. Giờ tập sa hình chỉ có giá trị tính từ thời điểm tốt nghiệp đầu tiên đến thời điểm thi Sát hạch của kỳ tốt nghiệp đó

Đối với học viên hạng A1: Học viên liên hệ Phòng ghi danh để tập xe trước ngày thi (mỗi học viên có 01 phiếu tập xe miễn phí nhưng phải tập trước ngày thi Sát hạch, trong ngày thi Sát hạch Phiếu tập xe không được sử dụng)

Lưu ý: Do tình hình dịch bệnh Covid19 diễn biến phức tạp. Học viên đi thi cần tự trang bị khẩu trang. Trung tâm có sẵn nước rửa tay ngay tại Phòng thi, học viên ra vào phòng thi phải tự ý thức vệ sinh và rửa tay khử khuẩn. Mọi khuyến cáo của Trung tâm nếu học viên không thực hiện Trung tâm sẽ không cho tham dự kỳ thi theo quy định.