LỊCH THI

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 09/2019

KHÓA HỌCNGÀY THI TỐT NGHIỆPNGÀY THI SÁT HẠCH
A1K59 13/09/2019
A1K60 20/09/2019
B2K65, CK56ngày 10 & 11/09/2019đổi lịch sang 26/09/2019
CK57ngày 10 & 11/09/2019đổi lịch sang 10/10/2019

Giải thích:

Học viên của các khóa đào tạo Ô tô bắt buộc phải Thi Tốt nghiệp để được cấp Chứng chỉ Sơ cấp nghề. Khi đạt Tốt nghiệp mới đủ điều kiện thi Sát hạch cấp Giấy phép lái xe.

Học viên có thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc khóa học để thi Tốt nghiệp. Quá thời hạn trên, kết quả học tập sẽ bị Hủy và học viên phải học lại từ đầu

Học viên thi Đạt Tốt nghiệp, thì được bảo lưu để thi Sát hạch vô thời hạn.

Học viên đăng ký thi lại Tốt nghiệp hoặc Sát hạch vui lòng liên hệ trực tiếp với Giáo viên dạy thực hành hoặc Văn phòng trung tâm qua số điện thoại 02713.999.962. Lưu ý: Học viên đăng ký thi lại nhớ để lại Số điện thoại Trung tâm sẽ nhắn tin báo ngày thi trước 01 tuần