LỊCH THI

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 09/2020 (DANH SÁCH CẬP NHẬT LIÊN TỤC…)

STTKHÓA HỌCNGÀY THI TỐT NGHIỆPNGÀY THI SÁT HẠCH
1B2K80 , CK64 04, 05/09/2020
xem danh sách
chờ lịch
2CK6611/09, 13/09/2020 (thi lại)
xem danh sách
chờ lịch
3B2K81+ CK6512/09, 13/09/2020 (thi lại)
xem danh sách
chờ lịch