LỊCH THI

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 11/2019

KHÓA HỌCNGÀY THI TỐT NGHIỆPNGÀY THI SÁT HẠCH
A1K63 Thứ Tư 13/11/2019
B2K67+CK58 + Vắng RớtNgày 05 và 06/11/2019Thứ Tư 20/11/2019
B2K68 + Vắng RớtNgày 18, 19/11/2019(chỉnh lý)Thứ Ba 03/12/2019