LỊCH THI

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 11/2020 (DANH SÁCH CẬP NHẬT LIÊN TỤC…)

STTKHÓA HỌCNGÀY THI TỐT NGHIỆPNGÀY THI SÁT HẠCH
1CK66 (160) + VẮNG RỚTThứ Ba, 03/11/2020, xem danh sách
2B2K82 + VẮNG RỚTNgày 29, 30/10/2020, xem danh sáchThứ Tư, 12/11/2020 (thay đổi), xem danh sách
3B2K83 + VẮNG RỚTNgày 13, 14/11/2020, xem danh sáchThứ Năm, 26/11/2020, xem danh sách
4A1K77 (300)Thứ Tư, 04/11/2020, xem danh sách