LỊCH THI

LỊCH SÁT HẠCH THÁNG 1/2020

KHÓA HỌCNGÀY THI TỐT NGHIỆPNGÀY THI SÁT HẠCH
A1K66 Thứ Tư ngày 08/01/2020
B2K70, CK60 + Vắng, RớtNgày 25, 26/12/2019Thứ Năm ngày 09/01/2020