LỊCH THI

Lịch Thi Tháng 12

lưu ý: Học viên chỉ được dự thi tốt nghiệp khi hoàn thành DAT theo quy định

TTHạng/KhóaNgày Thi tốt nghiệpNgày thi sát hạchThứ Tốt NghiệpThứ Sát hạchGhi chú
1 Ô Tô22/12/2022 Thứ Năm HV đủ DAT
2 Ô Tô29/12/2022 Thứ Năm HV đủ DAT
3 Ô Tô VR 21/12/2022 (BẤM XEM DANH SÁCH THI) Thứ Tưvét VR các khóa
4A1K87 23/12/2022 Thứ Sáu