LỊCH THI

LỊCH THI THÁNG 5.2022

TTHạng/KhóaThi tốt nghiệpThi sát hạch
1CK7415/04/202211/05/2022 Bấm xem DS Thi
2B11K0713/05/2022 Bấm xem DS thi 25/05/2022 Bấm Xem DS Thi
3B11K0813/05/2022 Bấm xem DS thi 25/05/2022 Bấm Xem DS Thi
4CK7513/05/2022 Bấm xem DS thi14/06/2022
5B2K10113/05/2022 Bấm xem DS thi 25/05/2022 Bấm Xem DS Thi
6B2K10231/05/2022 Bấm xem DS Thi
7CK7631/05/2022 Bấm Xem DS Thi
8A1K83 26/05/2022 Bấm Xem DS Thi