LỊCH THI

LỊCH THI THÁNG 9/2022

TTHạng/KhóaNgày Thi tốt nghiệpNgày thi sát hạchThứ Tốt NghiệpThứ Sát hạch
1B2K10725/08/202216/09/2022 (Bấm xem danh sách thi)Thứ BaThứ 6
2B11K1125/08/202226/09/2022 (Bấm xem danh sách)Thứ Năm Thứ 2
3CK7925/08/202226/09/2022 (Bấm xem danh sách) Thứ Năm Thứ 2
4CK8029/09/2022 (Bấm xem danh sách) T10.2022 Thứ 5
5B11K1229/9/2022 (Bấm xem danh sách) T10.2022 Thứ 5
6B2K108T10.2022 T10.2022 Thứ 5
7A1K85 13/09/2022 (Bấm xem danh sách thi) Thứ Ba